Het bestuur van KASEUR, de koepelorganisatie voor multiculturele studentenverenigingen aan de EUR, is dinsdag ontslagen door de aangesloten verenigingen. De verenigingen hebben geen vertrouwen meer in het huidige bestuur.

Vorige maand had het College van Bestuur van de universiteit al laten weten niet meer te willen samenwerken met het bestuur van KASEUR, dat namens de verenigingen overlegt met de universiteit. Volgens het CvB was de band met de stichting ‘de laatste jaren ernstig verstoord’. Communicatie zou ‘zeer moeizaam’ verlopen.

Het CvB stelde daarom de aangesloten verenigingen voor de keuze: een nieuw KASEUR-bestuur aanstellen of voortaan per vereniging direct communiceren met de universiteit. Tijdens het maandelijkse KASEUR-overleg, dat dinsdagavond plaatsvond, werd gesproken over de toekomstige rol van het KASEUR-bestuur.

Vertrouwen opgezegd

De verenigingen wilden tijdens die vergadering eerst antwoorden op vragen over problemen in de communicatie tussen KASEUR en enkele verenigingen. Voorzitter Germain Fraser wilde hier volgens de verenigingen onvoldoende openheid over geven. Hierop ontstond een discussie, waarna de bestuursleden van KASEUR besloten de vergadering te verlaten. In het vervolg van de vergadering zeiden de verenigingen hun vertrouwen op.

De verenigingen kiezen nu op de korte termijn voor de tweede optie – direct communiceren met de universiteit – tot er een nieuw KASEUR-bestuur is gevormd.

‘Niet volgens de statuten’

Het huidige KASEUR legt zich niet neer bij het besluit van de verenigingen om het bestuur te ontslaan. In een e-mail aan alle aangesloten verenigingen en het CvB laat het bestuur weten het besluit niet te erkennen. Volgens het bestuur is de vergadering van dinsdagavond, waarin het besluit tot ontslag werd genomen, niet volgens de statuten verlopen. Daardoor zou er geen officieel besluit genomen zijn. In de mail kondigt het bestuur op zijn beurt aan alle verenigingen als lid van KASEUR te ontslaan.

Daarmee zou KASEUR geen enkele vereniging meer vertegenwoordigen. Wat de gevolgen daarvan zijn voor de toekomstige rol van de stichting is niet duidelijk. Het bestuur was nog niet bereikbaar voor commentaar.