Het Erasmus Endowment Fund werd tijdens de Dies Natalis groots gepresenteerd. Voor 2025 moet er 100 miljoen in het grootste universitaire vermogensfonds van Nederland zitten. Door slim te beleggen levert dat 8 tot 10 miljoen euro per jaar op voor onderzoek aan de EUR, zei voorzitter Michiel Muller bij de presentatie. Donoren leveren het geld aan het fonds. Al voor de officiële lancering legden zij 26 miljoen bij elkaar.

Zo’n bedrag brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee. En 8 tot 10 miljoen is een fors rendement, dus er moet redelijk riskant belegd worden. Hoe gaat het fonds met de donaties om? Vier vragen over het Erasmus Endowment Fund.

Worden alle donaties belegd?

Nee. Grote donoren mogen aangeven dat ze het geld direct willen inzetten voor onderzoek. Dan wordt het dus niet belegd, maar meteen uitgekeerd aan een onderzoeksgroep. De rest wordt door het Trustfonds geïnvesteerd in vele verschillende bedrijven. Hoe de verhouding tussen belegd en direct geïnvesteerd geld is, is niet bekend.

Wie bepaalt hoe het geld belegd wordt?

Een investment committee, bestaande uit zeer ervaren beleggingsexperts, beslist in welke fondsen geinvesteerd wordt. In de commissie zitten vier vermogensbeheerders en één studentlid, afgevaardigd vanuit de Erasmus Investment Society. Op dit moment is dat rechtenstudente Heleen Klep. De voorzitter van de commissie is Felix Lanters, vermogensbeheerder bij PGGM. De universiteit heeft formeel geen zitting in de commissie. Wel geeft de rector magnificus leiding aan de disbursement committee, die bepaalt aan welk onderzoek het rendement wordt uitgegeven.

Waar baseert Michiel Muller het rendement van 8 tot 10 miljoen per jaar op?

Bij de berekening van het rendement gaat het Fonds niet uit van 100 miljoen, maar van de 100 miljoen, plus de 20 miljoen die het Trustfonds in de jaren voor de lancering van het nieuwe vermogensfonds al beheerde. Door het lang vastzetten van geld is een wat riskantere portefeuille mogelijk dan tot nu toe bij het Fonds het geval was, en dan is een jaarlijks rendement van 5 tot 10 procent mogelijk. Als bovendien de direct in onderzoek geïnvesteerde donaties meegeteld worden, kan volgens het Trustfonds het bedrag van 8 en 10 miljoen euro gehaald worden, of wellicht zelfs overschreden.

Worden de bedrijven waarin belegd wordt ook getoetst op duurzaamheid of ethiek?

Ja. Het fonds sluit wereldwijd 226 ondernemingen uit die op een zwarte lijst staan. Op die lijst staan bedrijven die niet voldoen aan de tien principes van de United Nations Global Compact, gebaseerd op onder andere de mensenrechten de de VN-conventie tegen corruptie. Hieronder volgen de tien principes.

Ondernemingen zullen:

  • internationaal uitgevaardigde mensenrechten ondersteunen en respecteren
  • zich er steeds van verzekeren dat zij niet medeplichtig zijn aan schending van de mensenrechten
  • de vrijheid van vakvereniging erkennen en het recht op collectieve onderhandelingen handhaven
  • alle vormen van verplichte en gedwongen arbeid uitbannen
  • de effectieve afschaffing van kinderarbeid bevorderen
  • de bestrijding van discriminatie in arbeid en beroep ondersteunen
  • voorzorg betrachten bij het belasten van het milieu
  • initiatieven ondernemen om een groter milieubewustzijn te bevorderen
  • de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën stimuleren
  • elke vorm van corruptie tegengaan, inclusief afpersing en omkoping.

Daarnaast sluit het fonds bedrijven uit die betrokken zijn bij de productie van ‘controversiële wapens’. Hier vallen clustermunitie, anti-persoonsmijnen en biologische, chemische en nucleaire wapens onder. Ook tabaksproducenten en bedrijven die te maken hebben met de productie van steenkool zijn uitgesloten.

Erasmus Endowment Fund vermogensfonds

Lees meer

‘Niemand wil 5 euro geven voor iets wat zinloos is’

Nu de eerste ‘schapen over de dam’ zijn, vertellen organisatoren en 'schapen' over…