In alle stilte heeft de universiteit samen met het Erasmus Trustfonds de afgelopen twee jaar gewerkt aan wat het grootste vermogensfonds van een Nederlandse universiteit moet worden.

Zwaan-kleef-aan

‘We hopen nu op een zwaan-kleef-aan-effect’

Kristel Baele

Het zogeheten Endowment fund heeft als doel om in 2025 100 miljoen euro beschikbaar te hebben voor wetenschappelijk onderzoek aan de Erasmus Universiteit. Meer dan 26 miljoen is reeds toegezegd door welgestelde alumni en Rotterdammers. “We hopen nu op een zwaan-kleef-aan-effect”, zei collegevoorzitter Kristel Baele in een toelichting op de lancering van de publieke campagne tijdens de Diesviering van de universiteit.

De opbrengsten van het vermogensfonds zijn allereerst bedoeld voor de bekostiging van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gezondheidszorg, duurzame welvaart en samenleven in stedelijke gebieden. Opvallend bleek dat een aantal donateurs ook geld beschikbaar wilden stellen voor studiebeurzen voor studenten en promovendi. Ook aan die verzoeken zal gehoor worden gegeven.

Hoewel niet precies bekend is gemaakt wie hoeveel heeft gegeven, gaat het om donaties van een paar ton, via 1 miljoen tot 5 miljoen euro. In totaal gaat het tot nu toe om zo’n twintig donateurs. De komende jaren hopen de fondsenwervers op een ‘vliegwieleffect’ om zo de beoogde 100 miljoen binnen te halen.

Familie Van Beuningen geeft weer

Niet alle gulle alumni willen met naam en toenaam worden genoemd, maar een aantal namen is woensdag tijdens de Diesviering onthuld: Onno Ruding (oud-minister van Financiën en bankier), Raymond Cloosterman en Colette Cloosterman-van Eerd (topman en topvrouw van respectievelijk Rituals en supermarktketen Jumbo), Rob van Gansewinkel (Van Kaathoven Groep) en de familie Van Beuningen. “Die laatsten zijn wel een bijzonder verhaal”, vertelt Michiel Muller, voorzitter van het Erasmus Trustfonds. “De voorvaderen van de familie Van Beuningen behoorden tot de veertig Rotterdamse ondernemers die de oprichting van de voorloper van de Erasmus Universiteit in 1913 mogelijk hebben gemaakt. Met hun bijdrage herhaalt de geschiedenis zich ruim honderd jaar later.”

Samenhang Erasmus Initiatives

‘Deze onafhankelijke inkomstenstroom stelt ons in staat baanbrekend onderzoek te doen, topwetenschappers naar Rotterdam te halen en de beste studenten met beurzen te ondersteunen’

Woordvoerder van de universiteit

De donateurs konden een voorkeur uitspreken voor onderzoek op de gekozen thema’s gezondheidszorg, duurzame welvaart en samenleven in stedelijke gebieden, die niet geheel toevallig samenhangen met de zogeheten Erasmus Initiatives die de universiteit vorig jaar tijdens de Dies presenteerde.

“Deze onafhankelijke inkomstenstroom stelt ons in staat baanbrekend onderzoek te doen, topwetenschappers naar Rotterdam te halen en de beste studenten met beurzen (scholarships) te ondersteunen. Niet onbelangrijk in tijden van teruglopende overheidsfinanciering”, aldus de woordvoerder van de universiteit in een toelichting.

Tijdens de Diesviering is de publieke campagne ‘Challenge accepted’ gelanceerd om ook de circa 100.000 alumni die niet direct zeer vermogend zijn, te vragen een bijdrage te leveren aan hun alma mater. Onder meer werd een online platform gelanceerd waar alumni elkaar kunnen vinden, alsook in contact kunnen komen met de huidige lichting studenten.