Het Trustfonds van de EUR heeft door de financiële crisis 7 miljoen euro verloren. Het vermogen slonk van 25 naar 18 miljoen euro. Liquiditeitsproblemen heeft het fonds, dat subsidies verstrekt aan bijzondere leerstoelen, studiereizen en congressen, niet maar de hand gaat wel op de knip.

“Afgelopen tijd zijn we zes of zeven jaar subsidiegeld kwijtgeraakt”, zegt secretaris van het Trustfonds Reinoud Rijntjes. “We zijn kritischer op aanvragen en moeten vaker ‘nee’ zeggen. Zo heeft het fonds een verzoek van Generation R afgewezen, omdat het medisch onderzoeksprogramma inmiddels al succesvol is. En voor grote projecten is komend jaar ookminder ruimte.

Kapitaal werven

“We hopen dat de aandelen uiteindelijk weer aantrekken; tot die tijd kunnen we aan onze verplichtingen voldoen vanuit onze obligaties.” De begroting van 2009 behelst net als in 2008 1 miljoen euro, maar een overschrijding van dit budget wordt niet meer toegestaan. “In 2008 hebben we twee ton meer uitgegeven, dat kan niet meer. Als we nu meer uitgeven, komen we aan de ‘stam’ van ons geld. Er loopt nog een discussie binnen het bestuur of we ons nu moeten beperken of juist moet investeren”, licht Rijntjes toe. “Verder moeten we ons nu bezig houden met werving van kapitaal, dat heeft het fonds nooit gedaan.”

‘Suikeroompjes-fonds’

Het Trustfonds heeft als doelstelling het verlenen van subsidie aan alles wat ‘ter meerdere groei en bloei van de universiteit’ wordt georganiseerd. In 2008 was de tentoonstelling over Erasmus in Museum Boijmans van Beuningen bijvoorbeeld een grote subsidieontvanger. Maar ook studentenorganisaties die een congres of studiereis organiseren kunnen bij het zogeheten ‘suikeroompjes-fonds’ aankloppen. Een belangrijk deel van het geld (10 procent) wordt besteed aan bijzondere leerstoelen. “Ook daar moeten we zuiniger zijn; we delen geen blanco cheques meer uit”, aldus Rijntjes.

Het vermogen is voor een groot deel gevuld met de opbrengsten van de verkoop van gebouwen aan de overheid in de jaren ’70. Het Trustfonds is in 1913 opgericht door enkele Rotterdamse havenbaronnen en vormt de basis voor wat nu de Erasmus Universiteit is. Ook het wat kleinere A.A. van Beek fonds dat reisbeurzen aan studenten verstrekt, heeft behoorlijk wat geld verloren. Ook hier komt, volgens Rijntjes, de liquiditeit niet in gevaar. WG