Tijdens de opening van het academische jaar werd de oprichting van het fonds weliswaar al aangekondigd, maar tot 2018 zal een private campagne worden gevoerd. Hoewel in kleine kring wel een concreet streefbedrag wordt genoemd, willen de initiatiefnemers dat nog niet aan het grote publiek kenbaar maken. Op dit moment praten de initiatiefnemers met een groep vermogende partijen – waaronder veel alumni – die de capaciteit hebben om een substantieel bedrag te kunnen doneren.

Trustfonds is onafhankelijk

Het Erasmus Trustfonds – dat door een aantal Rotterdamse ondernemers in 1913 werd opgericht – richtte ruim een eeuw geleden de Nederlandsche Handelshogeschool  (NHH) op, de voorganger van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het is een vereniging die onafhankelijk van de universiteit wordt bestuurd, met als doelstelling ‘het bevorderen van de groei en bloei van de Erasmus Universiteit Rotterdam’.

“Een unieke situatie”, licht voorzitter van het Erasmus Trustfonds, ondernemer en alumnus Michiel Muller toe, “want bij de meeste universiteiten is een trustfonds onderdeel van de universitaire organisatie.” Muller benadrukt deze rol als belangrijk, omdat potentiële donateurs er op die manier van verzekerd zijn, dat hun bijdrage niet aan de dagelijkse exploitatie van de universiteit wordt besteed. Het Trustfonds en de universiteit hebben een convenant gesloten waarin de samenwerking in het nieuwe vermogensfonds is vastgelegd.

Werving fundraisingteam

Momenteel tuigt het Trustfonds een professioneel fundraisingteam op, met behulp van het Brits-Nederlandse adviesbureau Wonderbird. Pas als de eerste grote donaties zijn gerealiseerd, willen Trustfonds en universiteit met de exacte doelstelling van het vermogensfonds verder naar buiten treden.

'Bijdragen aan gezonde samenleving'

Muller vertelt verder dat de initiatiefnemers in deze ‘private fase’ met alle decanen en met tientallen hoogleraren hebben gesproken over welke grote thema’s op dit moment zich laten lenen voor de wervingscampagne. Daarnaast is er een Strategic Campaign Group waarin naast het Trustfonds ook alle decanen en het College van Bestuur zitting hebben.

Doelstelling van het fonds is om ‘bij te dragen aan een gezonde samenleving en het welzijn van toekomstige generaties’, aldus de organisatie. Het geld komt ten goede aan onder andere studiebeurzen, maar vooral aan wetenschappelijk onderzoek op een aantal belangrijke thema’s, waarop de Erasmus Universiteit nu al wereldwijd excelleert, aldus Muller.

'Integriteit onderzoek beschermd'

Hij vreest niet voor een mogelijke beïnvloeding van het onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek door de donoren. “Een donor heeft vanzelfsprekend een doorslaggevende stem waar zijn geld aan wordt uitgegeven, maar de integriteit van het onderzoek zal nooit ter discussie staan. Er komt een menukaart van mogelijkheden waar donoren uit kunnen kiezen.” De verwachting is dat ruim de helft van de donoren alumni zal zijn.