Met ingang van het nieuwe collegejaar hebben vijf faculteiten een vaste medewerker die zich inzet voor diversiteit. De zogenaamde Faculty Diversity Officers zetten zich samen met het Diversity Office onder leiding van Hanneke Takkenberg in voor diversiteit en inclusiviteit.

De facultaire diversiteitsmedewerkers hebben voor hun eigen faculteit doelen en ambities geformuleerd en moeten er de komende jaren voor zorgen dat die doelen en ambities worden gehaald. Ook gaan ze de afdelingen binnen de faculteit adviseren over diversiteit en ontplooien ze allerlei initiatieven om de diversiteit en inclusiviteit onder medewerkers en studenten te vergroten.

Sommige faculteiten kiezen ervoor om niet één officer, maar een team aan te stellen. De Faculteit Sociale Wetenschappen en het Erasmus MC hebben nog geen Diversity Officer.

'Vergevorderd stadium'

“Bij FSW zijn ze in een vergevorderd stadium met het aanstellen van een officer”, weet Takkenberg. “Het Erasmus MC wil het diversiteitsbeleid breder trekken: niet alleen voor onderwijs en onderzoek, maar ook voor de zorgtaak. Dat maakt het allemaal een stuk complexer, dus dat duurt nog wat langer.” Desondanks is de geneeskundefaculteit al aan het werk om het onderwijs ‘inclusiever’ te maken.

De facultaire diversity officiers kunnen steun verwachten vanuit het centrale diversity office, belooft Takkenberg. “We gaan ze helpen met het implementeren van beleid, door middel van de kennis, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijsinterventies, die we de afgelopen jaren al verzameld hebben.” Ook zal er regelmatig overleg plaatsvinden.

De diversity officers per faculteit

ESL: Wil den Harder

FW: Marli Huijer

iBMG: Antoinette de Bont

ESE: Teresa Bago d’Uva en Vardit Landsman-Schwartz

ESHCC: Payal Arora, Amanda Brandellero, Sandra Khor Manickam

ISS: Sylvia Bergh, Sharmini Bisessar-Selvarajah, Rosalba Icaza Garza en Peter van Helden

RSM: Saskia Bayerl (associate dean of diversity) en Yvonne Jules

Lees één reactie