Het College van Bestuur heeft een onafhankelijke commissie ingesteld die onderzoek gaat doen naar de relaties tussen de Rotterdam School of Management (RSM) en het bedrijfsleven.

Aanleiding voor het onderzoek is het rapport van Changerism, A Pipeline of Ideas, dat concludeerde dat de RSM klimaatverandering faciliteert door haar nauwe banden met de fossiele-energie-industrie. Bedrijven als Shell zouden volgens gesloten convenanten invloed hebben op het curriculum van de faculteit.

Hoewel de universiteit en de faculteit zich niet herkenden in de conclusies van het rapport, werd er toch een onafhankelijk onderzoek aangekondigd. “Het onderzoek van deze onafhankelijke commissie moet helderheid verschaffen in deze kwestie. De Erasmus Universiteit staat voor onafhankelijk onderzoek en onderwijs en houdt zich aan de Gedragscode Wetenschapsbeoefening van de VSNU. Die moet te allen tijde gewaarborgd zijn”, zegt een woordvoerder van de Erasmus Universiteit per e-mail. Dat onderzoek gaat dus nu van start.

Samenstelling

De commissie bestaat uit de emeritus hoogleraren Gerard Mols (straf en strafprocesrecht in Maastricht), Harmen Verbruggen (International Environmental Economics aan de Vrije Universiteit) en Hans Kuijl (bedrijfseconomie in Leiden en Maastricht). De werkzaamheden van de commissie zijn al gestart. Het is nog niet bekend wanneer het onderzoek wordt afgerond.

Behalve een onafhankelijk onderzoek komt er ook een ‘corporate register’ bij de RSM, waarin alle overeenkomsten met bedrijven worden gepubliceerd. Het register, dat waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2018 openbaar wordt, bevat informatie over de betrokken partijen, het doel en de vorm van de relatie, de beoogde resultaten en de looptijd.