Criminoloog Richard Staring noemt het vreemdelingenbeleid van Europa ‘discriminatoir’. Dat zei hij in de talkshow Studio Erasmus in een gesprek met Geert Maarse.

“Syriërs zitten vast, want aan de ene kant kunnen ze vanuit Griekenland niet teruggestuurd worden naar Turkije, omdat we dat niet meer als een veilig land beschouwen. Tegelijkertijd is er weinig bereidheid bij de Europese lidstaten om vluchtelingen op te nemen. En dan hebben Syriërs nog een bevoorrechte positie, omdat ze in Turkije een uitzonderingspositie hebben gekregen. Vluchtelingen uit Afghanistan of Irak, die toch ook recht zouden moeten hebben op opvang, maken überhaupt geen kans meer.”

Volgens Staring is er onterecht angst voor een ‘Jungle van Calais’ in Hoek van Holland. “Ik ben daar gaan kijken, en de vluchtelingen vormen geen dominant straatbeeld kan ik je vertellen. Je ziet wel dat de politie zo’n 1.250 mensen heeft aangehouden die de overstap naar Engeland wilden maken. Maar er is geen vluchtelingenkamp in Hoek van Holland.