Medewerkers van de Erasmus Universiteit zijn op bijna alle punten tevredener over hun werk dan twee jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau Effectory onder 1.230 wetenschappelijke en ondersteunende medewerkers.

Alleen op het thema ‘efficiëntie’ is geen verbetering te zien: daar scoort de EUR net als in 2014 een 6,2 op, het laagste cijfer van de acht thema’s waar onderzoek naar is gedaan. De hoogste cijfers geven de medewerkers op vragen in de thema’s ‘loyaliteit’ en ‘verloopbestendigheid’, beide thema’s krijgen gemiddeld een 7,8.

ABD daalt, ESHCC stijgt

Bij individuele afdelingen zijn grotere trends waar te nemen (zie tabel). Zo scoort de Algemene Bestuursdienst (ABD) een 6,7 voor tevredenheid. Dat is bijna een vol punt lager dan in 2014. “Een zorgwekkend beeld!”, schrijft ABD-directeur Ann O’Brien in een mail aan alle ABD-medewerkers. Ook de Faculteit der Wijsbegeerte daalt, van een 7,6 naar een 7,1. De Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) doet het daarentegen een stuk beter: de faculteit stijgt juist een punt, van een 6,4 naar een 7,4.

medewerkerstevredenheidsonderzoek 2016

Ongewenst gedrag

Een aanzienlijk probleem op de EUR blijkt ongewenst gedrag van collega’s of studenten. Liefst 12 procent van de respondenten geeft aan hier last van te hebben. Daarbij gaat het in ongeveer de helft van de gevallen om verbaal geweld, maar ook discriminatie en pesten komen regelmatig voor (zie onderstaande grafiek).

Werkdruk en diversiteit

De meeste klachten van medewerkers gaan over werkdruk. Bijna de helft van alle respondenten vindt de werkdruk te hoog (39 procent) of veel te hoog (9 procent). Bij ESHCC vindt zelfs 70 procent van de werknemers de werkdruk te hoog of veel te hoog.

Respondenten konden ook anoniem tips geven om de organisatie te verbeteren. Daarin wordt het gebrek aan diversiteit op de universiteit vaak genoemd. Iemand schreef als tip: “Meer doorgroeimogelijkheden voor vrouwen op academisch functies. Nu is 90 procent van de hoogleraren nog man. Dat kan anno 2016 niet.” Meerdere medewerkers klagen in de enquête bovendien over seksisme op de werkvloer.

Reiskosten

Een onderwerp dat ook veel de gemoederen bezighoudt zijn  reiskosten. Vooral het betaald parkeren in de garages is velen een doorn in het oog. “Het is moeilijk de EUR met het OV en eigen vervoer te bereiken (zowel met trein en tram als met de auto). De reiskostenvergoeding kan beter”, schrijft een medewerker van de Universiteitsbibliotheek. “Het betaald parkeren toont geen enkele waardering voor de medewerkers. Vooral deeltijders zijn er de dupe van”, schrijft een ander bij de Erasmus School of Law (ESL).

Er zijn ook positieve reacties: een iBMG’er schrijft: “De campus is prachtig geworden wat het werken op de EUR een stuk aangenamer maakt.” Mocht de universiteit over twee jaar nog beter willen scoren op tevredenheid, dan heeft een personeelslid bij de Erasmus School of Economics (ESE) de gouden tip: “Verdriedubbel alle salarissen.”