Medewerkers van de Erasmus Universiteit krijgen er vanaf 1 september 0,8 procent salaris bij. Het salaris wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 verhoogd.

Alle universiteiten, aangesloten bij de VSNU, hebben besloten uitvoering te geven aan de nog resterende loonsverhoging uit het in 2015 gesloten loonruimteakkoord voor de publieke sector. Van de 5,05 procent die toen is afgesproken, is al 4,25 procent doorgevoerd. De resterende loonsverhoging van 0,8% wordt samen met het salaris van september uitbetaald.

Vakbonden niet aan boord

De afwikkeling van het loonruimteakkoord was de afgelopen maanden onderdeel van de cao-gesprekken tussen de VSNU en werknemersorganisaties. De onderhandeling voor een nieuwe cao is tijdelijk stil gelegd.

De partijen kunnen het niet eens worden over het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden. De vakbonden FNV Overheid, CNV Onderwijs en VAWO willen een verlaging van de werkdruk en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het is nog onbekend wanneer de onderhandelingen worden hervat.