Of je een relatie hebt als student op Woudestein, hangt van enkele factoren af. Een daarvan is de woonplaats en met name het wel of niet op kamers zijn. 70 procent van de economiestudenten woont huis, weten Lisanne en Friso van de Economische Faculteits Vereniging Rotterdam (EFR). Daarvan heeft ongeveer 40 procent een relatie met iemand buiten de Erasmus Universiteit Rotterdam. “De economiestudenten die op kamers wonen zijn juist vaker vrijgezel”, beweert Lisanne.

Liefjes thuis

Bob en Jeroen, eerstejaars econometriestudenten, schetsen een soortgelijk beeld: “Ongeveer een derde van de studenten in ons jaar heeft een relatie, en meestal is het een relatie van voor de studie, met iemand buiten de EUR.”

Matthijs, die met de master Accountancy bezig is, heeft hetzelfde verband opgemerkt. In de masterfase hebben de meeste van zijn medestudenten wel een relatie, maar zelden met iemand van de universiteit. Vaak zijn het relaties ontstaan tijdens de middelbare school, en deze relaties blijven langer bestaan wanneer de geliefden uit dezelfde regio komen; waarschijnlijk, denkt Matthijs, omdat een langeafstandsrelatie lastig te combineren is met het drukke studentenleven. “Als je thuis woont, word je ook minder snel lid van een studentenvereniging en kom je minder snel een leuk iemand van de EUR tegen”, beredeneert Mathijs. “Bovendien heb je niet zo veel les met medestudenten, waardoor het nog moeilijker is om iemand van de studie te leren kennen.”

 

Sebastian & Iris
Liefde op Woudestein: Sebastiaan (22) en Iris (21) studeren allebei Rechten. Ze leerden elkaar kennen via een gemeenschappelijke vriend en zijn al twee jaar en vijf maanden samen.

Grenzeloze liefde

Bij internationale studenten ziet men een verrassend gelijksoortig beeld. Volgens Nikiforos en Maria, die begonnen zijn aan de master Accountancy, hebben de meeste internationals al een relatie met iemand voordat ze naar Rotterdam verhuizen. Hetzelfde is ook Flo opgevallen, die zelf uit Duitsland komt en de master Global Business and Sustainability gekozen heeft. “De meeste internationals hebben al een relatie of zoeken er geen, misschien omdat ze vaak kort in Rotterdam blijven.”

Julian & Annabel
Liefde op Woudestein: Julian Pickartz (22) is Duits en Annabel Nuboer (20) is half Thais en half Nederlands. Ze studeren allebei IBA.

Weinig liefde bij economie

Hoe belangrijk de studiekeuze is voor het wel of niet vinden van een partner, illustreren eerstejaars economiestudenten Olivier, Coen en Daan. De meeste van hun medestudenten hebben geen relatie, omdat ze niet op zoek zijn, maar ook omdat economie een grootschalige studie is. “80 procent van je medestudenten zie je alleen tijdens tentamens”, vertelt Olivier. “Per week heb je 4,5 uur les samen, vaak in een collegezaal met zeshonderd andere studenten; dat maakt het bijna onmogelijk om iemand goed te leren kennen.” Voor sommige onderwijsvormen zitten economiestudenten in groepen van 25, waarbij de man-vrouwratio zelden fiftyfifty is – vrouwen zijn bijna altijd enorm in de minderheid. “Kortom, economiestudenten zoeken vaak geen relatie, of ze zoeken het in ieder geval niet hier”, meent Daan.

 

Grote studies versus kleine

“Op Woudestein zijn er twee soorten studies: de grote studies waar men elkaar zelden zien, en de kleine studies waar men vaak les heeft en een hecht groepje vormt met medestudenten. Uit zo’n groepje ontstaan er makkelijker relaties; bij Economie en Recht heeft de helft iets gehad met iemand anders van de studie”, legt Maarten die economie en recht – een relatief kleine studie met over het algemeen meer dan gemiddeld ambitieuze studenten – studeert, uit. Een groot deel van de lessen worden gegeven in groepen die lang genoeg blijven bestaan om nieuwe contacten te leggen. Niet alleen het onderwijs, maar ook de actieve studievereniging In Duplo bieden mogelijkheden om de andere studenten te leren kennen en misschien een interessante collega tegen te komen.

“Bij economie heb je echter weinig les en toch redelijk grootschalig onderwijs in groepen, die ook nog eens vaak door elkaar gehusseld worden”, is ook Maarten van mening. Daarom lopen de relaties bij bedrijfskunde beter, weet hij. “Daar krijgen studenten onderwijs in vaste kleine groepen die een lange tijd blijven bestaan”, beaamt een vriend die anoniem wil blijven. Zo verklaart hij waarom bedrijfskundestudenten vaker een relatie hebben dan economiestudenten. Wat hem overigens opvalt, is dat veel meer dan 10 procent van zijn medestudenten homoseksueel is.

Geneeskundepaartjes

Een inschatting maken van het percentage vrijgezellen op de geneeskundefaculteit is knap lastig. Anonieme bronnen melden dat geneeskundestudenten vaker een relatie hebben dan bijvoorbeeld economie- of bedrijfskundestudenten. Omdat deze faculteit zo ver ligt van Woudestein, is er ook weinig contact met de andere studierichtingen. De vele lessen en de lange uren in de medische bibliotheek zorgen er mede voor dat er dan relaties ontstaan binnen de faculteit. Tessa, derdejaars geneeskundestudente, en Jeffrey, eerstejaars Klinische technologie, kwamen elkaar tegen dankzij een beachvolleybaltoernooi van de Medische Faculteits Vereniging.

Stelletjes waarvan de partners zich in hetzelfde vakgebied bevinden heeft bepaalde voordelen. “We hebben in dat opzicht dezelfde interesses, dus we vinden het heel interessant om elkaars verhalen te horen over de studie”, vertelt Tessa. “We hoeven ons niet in te houden of extra toelichting te geven wat betreft medische termen en dergelijke.” Toch passen ze ook op met dit soort gesprekken, aldus Jeffrey: “Mensen binnen onze vriendengroep zouden het weleens fijn vinden om het een keer over iets anders te hebben.”