De Erasmus Universiteit organiseert woensdag 20 april een medezeggenschapsdag. Studenten en medewerkers kunnen in de C-hal in gesprek gaan met het College van Bestuur en leden van verschillende medezeggenschapsraden.

“Je kunt veel over de Erasmus Universiteit zeggen, maar de belangstelling voor de medezeggenschap kan nog wel een graadje beter”, zegt Kees van Paridon, voorzitter van de Universiteitsraad. Het is een van de redenen dat de Universiteitsraad en het College van Bestuur woensdag een medezeggenschapsdag organiseren.

Tussen 13.30 en 17.00 uur kunnen medewerkers en studenten hun ideeën en suggesties, maar ook klachten en zorgen uiten aan het College van Bestuur en medezeggenschappers. De dag valt samen met de universitaire verkiezingen, die momenteel lopen, waarbij studenten van verschillende faculteiten kunnen stemmen op kandidaten voor faculteitsraden en de Universiteitsraad.

Vooral informatievoorziening kan beter

De medezeggenschapsdag is onderdeel van ‘Het Goede Gesprek’, een project dat begon naar aanleiding van de Maagdenhuisprotesten vorig jaar en bedoeld is om de medezeggenschap op alle niveaus van de universiteit te verbeteren. Na verschillende bijeenkomsten vorig voorjaar, een aantal conclusies over hoe de medezeggenschap beter kan, en een voorstel om de basisvoorwaarden voor goede medezeggenschap op alle faculteiten te verbeteren, is woensdagmiddag een nieuwe stap in dat project.

Vooral de informatievoorziening aan raadsleden en de mogelijkheid om een open gesprek te voeren hebben nog wel aandacht nodig, vindt Kristel Baele, voorzitter van het College van Bestuur. “Tussen het College van Bestuur en de Universiteitsraad gaat dat vaak goed, maar we horen dat het op het niveau van faculteitsraden of opleidingscommissies nog wel eens verschilt.” Baele ziet de medezeggenschapsdag als een oefening om een open gesprek te voeren. “Er moet ruimte voor tegengeluid en andere visies zijn. Door zonder agenda en zonder vergaderstukken het gesprek aan te gaan hopen we die ruimte te bieden.”

Opleidingscommissies krijgen meer macht

Van Paridon wijst er ook op dat decentrale medezeggenschapsorganen meer bevoegdheden krijgen. Zo hebben faculteitsraden sinds kort instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de facultaire begroting en nam de Tweede Kamer onlangs een wet aan die opleidingscommissies meer rechten geeft. “Die raden zullen dus beter geïnformeerd en geëquipeerd moeten worden om in de toekomst hun taken goed uit te kunnen voeren”, meent Van Paridon. Hij ziet de medezeggenschapsdag als een manier om toekomstige leden van faculteitsraden en opleidingscommissies bewust te maken van wat ze kunnen bereiken.

Geen wereldomspannende beleidsnotities

Dat is ook voor Baele een belangrijk doel: “We willen woensdag zichtbaar maken wat medezeggenschap vermag.” De collegevoorzitter ziet de medezeggenschapsdag ook als een manier om de vinger aan de pols te houden: “Daarnaast we willen graag ideeën ophalen uit de academische gemeenschap.” De afgelopen weken kon iedereen ideeën spuien op briefjes in de C-hal, of per mail. “Als de ideeën in de mail een maatstaf zijn, krijg ik woensdag heel veel goede voorstellen”, zegt Baele. “Geen wereldomspannende beleidsnotities, maar dat was ook niet de bedoeling. Wel ideeën die heel snel en concreet toepasbaar zijn.”

Er vinden woensdagmiddag in de C-hal rondetafelgesprekken plaats over zeven thema’s, van werkdruk tot de kwaliteit van de campus, en er worden ideeën gepitcht om de universiteit te verbeteren. Degene met het beste idee wint een diner voor twee in het Erasmus Paviljoen en mag het idee samen met Baele gaan uitvoeren.

De universitaire verkiezingen lopen nog tot en met 27 april. Stemmen kan via eur.nl/stem.