De Erasmus Universiteit grijpt de landelijke actiedag aan om de medezeggenschap op alle niveaus te verbeteren. Woensdagochtend is een projectgroep gevormd om de problemen in faculteitsraden en opleidingscommissies te inventariseren.

“De Universiteitsraad roept al langer dat de medezeggenschap een kwaliteitsimpuls kan gebruiken”, zegt René Karens, voorzitter van de Uraad. “Op centraal niveau hebben we weinig te klagen. De Uraad heeft veel mogelijkheden tot inspraak en invloed en heeft juridische en bestuurlijke ondersteuning.” Maar vooral op decentraal niveau is er een flinke inhaalslag te maken. De Uraad ontvangt regelmatig signalen dat er niet naar faculteitsraden of opleidingscommissies wordt geluisterd. “Dat is deels een gebrek aan wil bij de decanen en opleidingsdirecteuren, maar soms ook een gebrek aan kennis bij medezeggenschappers.”

Op facultair niveau gaat het niet altijd goed

Collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr bevestigt dat het noodzakelijk is om ‘de kwaliteit en de cultuur van de medezeggenschap te versterken’. Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Amsterdam maakte ze lijstjes met adviezen van de Uraad van de afgelopen jaren, om te kijken of het Rotterdamse College van Bestuur wel goed luistert naar de medezeggenschap. “Er zijn maar erg weinig adviezen die we naast ons neer hebben gelegd, dus ik denk dat het op centraal niveau wel goed gaat. Maar ook ik krijg signalen dat het op facultair niveau niet altijd goed gaat.” Gevraagd naar een voorbeeld zegt ze dat het per keer verschilt en daardoor vermoedt dat er op meerdere plekken problemen zijn.

Projectgroep

Op aandringen van Karens wordt er nu een projectgroep ingesteld die de problemen in kaart moet brengen. “Op dit moment ontvangen we vanuit de faculteitsraden van Sociale Wetenschappen en Filosofie klachten dat decanen onvoldoende naar hun adviezen luisteren en dat er weinig transparantie is over de reorganisaties. Maar uit het verleden weten we dat er bijvoorbeeld bij de RSM of bij de reorganisatie van geschiedenis lang niet altijd serieus wordt geluisterd naar de medezeggenschap.”

Dialoog moet beter

Het doel van de projectgroep is volgens Van der Meer Mohr een kwaliteitsimpuls voor de medezeggenschap: “We moeten zorgen dat de kwaliteit van de dialoog op alle niveaus hoog is. Studenten en medewerkers moeten betrokken worden op het moment dat ze nog mee kunnen beslissen, niet pas als een plan al klaar is.” In de projectgroep zitten drie decanen, personeel en studenten uit de Uraad en Van der Meer Mohr en Karens zelf. “We willen ook wat leden van faculteitsraden betrekken”, zegt Karens. “Het heeft geen zin om op universitair niveau facultaire of opleidingsspecifieke problemen op te lossen.”

Blij met actiedag

Karens is blij dat er momenteel groepen als De Nieuwe Universiteit Rotterdam en Philosophy Ground opstaan. “Die input kunnen we goed gebruiken en dat zullen we ook zeker doen. Maar ik ben ook wel benieuwd wat er leeft onder de studenten en medewerkers die we nu niet horen.” De bedoeling is dat de projectgroep op korte termijn voor het eerst bij elkaar komt. TF

Update: Karens en Van der Meer Mohr hebben vanmiddag een gezamenlijke verklaring afgegeven over de versterking van de medezeggenschap. Die verklaring is hier te lezen.