Slechts 22 kandidaten hebben zich beschikbaar gesteld voor de twaalf studentenzetels in de Universiteitsraad (U-raad). Vergeleken met vorig jaar is dat opmerkelijk weinig, omdat er toen 34 kandidaten waren.

Weinig te kiezen

Bij drie faculteiten hoeft helemaal niet gestemd te worden voor de U-raad, omdat daar het aantal sollicitanten niet hoger ligt dan het aantal zetels. Bij het Erasmus MC/iBMG en de FW is het aantal kandidaten respectievelijk twee en één, terwijl bij de ESHCC zelfs niemand zich aangeboden heeft.

In de andere vier ‘kiesdistricten’ hebben meer dan twee studenten zich beschikbaar gesteld. De ESL heeft zes kandidaten, tegenover vijf bij de ESE en RSM. Bij de FSW kan uit drie studenten gekozen worden.

Rol van de U-raad

De U-raad vertegenwoordigt studenten en medewerkers van de EUR op centraal niveau. Regelmatig overlegt deze raad met het College van Bestuur over zaken op het gebied van onderwijs, onderzoek, personeel, bestuur en infrastructuur.

De raad heeft in totaal 24 leden, waarvan twaalf studenten en evenveel personeelsleden. Het aantal zetels verschilt per faculteit, afhankelijk van diens omvang. Terwijl de ESE bijvoorbeeld twee personeelsleden en twee studenten afvaardigt, heeft de ISS slechts één zetel, namelijk voor een personeelslid, in de U-raad.

Van 19 tot en met 27 april kan er gestemd worden op studentleden voor de raad. Ook zijn er verkiezingen voor de faculteitsraden, de instituutsraad BMG en de studentenraad van het Erasmus MC.

Stemmen kan online, via verkiezingen.eur.nl.