Vrouwelijke dertigers zijn vaker hoogopgeleid dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Toch werken ze meer in deeltijd en verdienen ze nog steeds minder dan mannen.

Bijna de helft van de jonge vrouwelijke dertigers (46 procent) heeft een hbo- of wo-diploma, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek op internationale vrouwendag publiceert. Van de mannen is 41 procent hoger opgeleid.

HOP grafiek 8mrt

De gehele Nederlandse bevolking is steeds hoger opgeleid, maar het aantal vrouwen dat heeft gestudeerd groeit harder dan het aantal mannen. Dat komt niet alleen doordat meer vrouwen aan een studie beginnen dan zo’n tien jaar geleden. Ze doen het ook beter: vrouwen vallen minder vaak uit en studeren sneller dan mannen.

Vrouwen- en mannenstudies

Toch zijn sommige studies nog steeds mannenbolwerken. Op technische opleidingen bijvoorbeeld zitten van oudsher veel meer jongens dan meisjes, net als in de natuurwetenschappen en informatica. Diergeneeskunde daarentegen telde in 1990 naar verhouding meer mannen maar is inmiddels een opleiding waar vooral vrouwen voor kiezen, blijkt bij bestudering van de CBS-cijfers. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld bedrijfskunde en sociale wetenschappen: ook die zijn veranderd van mannenstudies naar opleidingen waar verhoudingsgewijs meer vrouwen zitten. De meest gefeminiseerde opleidingen zijn nog altijd de lerarenopleidingen. Dat was al zo in 1990, maar nu studeren er verhoudingsgewijs nog minder mannen dan 25 jaar geleden.

Weinig vrouwen in topfuncties

Maar hoewel vrouwen het in het onderwijs beter doen dan mannen, werken ze nog steeds vaker in deeltijd, verdienen ze minder en ervaren ze meer stress, blijkt uit een vandaag gepubliceerd SCP-rapport. Ook blijft in Nederland het aantal vrouwen in topfuncties achter bij de rest van Europa.

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs en Emancipatie riep vrouwen én mannen vandaag op om daar iets aan te doen. Vrouwen mogen best iets minder bescheiden zijn, zei ze vanochtend in het Radio 1 Journaal. “Vrouwen hebben toch de neiging om te wachten tot iemand ze vraagt. Dat hoeft niet. Ik zou tegen alle vrouwen zeggen: vertrouw op je eigen talenten.”