OPINIE – “Een moskee hoort aan een openbare instelling voor onderwijs niet thuis”, schrijft Han van der Horst. De universiteit zou een meditatieruimte of stiltecentrum moeten inrichten voor iedereen met spirituele of religieuze behoeftes.

Moslimstudenten aan de Erasmus Universiteit klagen dat hun gebedsruimte te klein is en te onhygiënisch. Al een kwart eeuw blijkt deze instelling voor hoger onderwijs er een soort mini-moskee op na te houden. Die wordt niet uitgebreid maar het College van Bestuur heeft wél toegezegd de boel voortaan beter schoon te houden.

De Erasmus Universiteit behoort tot het openbaar onderwijs. In de Nederlandse omstandigheden betekent dat niet laïcistisch zoals in Frankrijk. De instelling is niet bewust ongodsdienstig maar bewaart ten opzichte van alle religies afstand en bemoeit zich zo weinig mogelijk met de manier waarop de gelovigen hun leven willen inrichten.

Zo werkt dat in Nederland. Het is tegelijk helemaal niet zo gek als het bestuur hen bepaalde faciliteiten geeft. Enig googlen leidt echter tot het resultaat dat de Erasmus Universiteit voor de studenten géén kapel heeft ingericht en evenmin een Hindoetempel of een heiligdom voor de Sikhs. Waarom dan wél een moskeetje?

Dat past niet aan een openbare instelling voor hoger onderwijs. Is het dan alles of niets? Het Haagse Institute of Social Studies, dat sinds een aantal jaren een soort buitenpost is van de Erasmus Universiteit, geeft het goede voorbeeld.

Dit instituut verzorgt al meer dan een halve eeuw Engelstalig hoger onderwijs aan studenten die vooral uit ontwikkelingslanden komen. Zij zijn bijna allemaal bewust gelovig want ontkerkelijking is een vrij exclusief Europees verschijnsel. Daarom heeft het ISS op de bovenste verdieping een grote meditatieruimte ingericht, een soort stiltecentrum waar docenten en studenten  hun spirituele behoeftes op hun eigen manier kunnen bevredigen. Men geeft elkaar de ruimte. Dat is een mooi voorbeeld van hoe de scheiding tussen kerk en staat naar de Nederlandse smaak werkt.

Natuurlijk zijn er wel studenten die tijdens het bidden niet tussen andersgelovigen willen zitten. Dat is dan hun probleem. Aan hun voeten ligt een stad vol kerken, tempels en moskeeën waar zij terecht kunnen. Dat is in Rotterdam ook het geval.

Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit zou er dan ook goed aan doen een meditatieruimte annex stiltecentrum in te richten voor iedereen met spirituele en religieuze behoeftes. Een moskee hoort aan een openbare instelling voor onderwijs niet thuis. Net zo min als een kerk, een tempel of een ontmoetingsplaats voor zweeftrezen en –kezen uit de new age hoek. Met zo’n ruimte voor alle gezindten krijgt de oude leuze ‘onverdeeld naar de openbare school’ een nieuwe inhoud.

Han van der Horst is historicus en auteur. Dit artikel verscheen eerder op Joop.nl.