De Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen (FHKW) gaat geen Faculteit Geschiedenis, Cultuur en Communicatie (FGCC) heten, zoals wij ten onrechte in de EM van deze week vermelden. De nieuwe naam wordt Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC).

Hoewel de faculteit in het bestuur- en beheersreglement van de universiteit nog aangeduid wordt onder het Nederlandse FGCC, zal in de praktijk de engelse naam gevoerd worden. Dat betekent dat ook de e-mailadressen van nieuwe achtervoegsels voorzien zijn.

De faculteit besloot onder de nieuwe vlag te gaan opereren nadat de afgelopen jaren een aantal mediamasters en een communicatiebachelor waren opgezet. GM