Studenten moeten gaan meebeslissen over het stopzetten van opleidingen en de indeling van het college van bestuur, vindt de PvdA. Donderdag wordt het onderwerp in de Tweede Kamer behandeld.

Naast de PvdA is ook D66 voorstander van de plannen. De partijen willen dat er bij het aanstellen van een nieuw bestuur ook studenten en docenten mee gaan beslissen. De PvdA hoopt dat alle partijen op die manier verantwoordelijk worden voor het bestuur. Nu worden deze partijen nauwelijks betrokken bij deze keuze.

Ook op andere vlakken meer inspraak

Ook op andere vlakken moet de macht beter verdeeld worden, vinden de partijen. In beslissingen over het instellingsgeld, huisvesting en het schrappen van een opleiding moet de stem van de student sterker worden.

Niet alle partijen zijn het eens met de plannen. De VVD vindt dat het meer moet gaan over de kwaliteit van het onderwijs, en niet over wie waar inspraak heeft. Ook het CDA heeft zijn bedenkingen bij de plannen. Ze vrezen dat er door al die nieuwe regels en wetten andere problemen ontstaan.

Studentenorganisaties

Studentenorganisaties zijn ook te spreken over de plannen van de kamer. “Na jaren roepen om meer inspraak voor studenten, wordt het nu tijd dat er echt wat verandert”, vindt Stefan Wirken van de Landelijke Studenten Vakbond. “De roep van studenten om meer zeggenschap klinkt luid sinds de Maagdenhuisbezetting. Nu krijgen ze eindelijk antwoord”, zegt voorzitter Linde de Nie van studentenorganisatie Interstedelijk Studenten Overleg in de Volkskrant.

De aanleiding voor het debat is de ‘academische lente’ die afgelopen jaar op veel universiteiten plaatsvond. Hierbij werd meer democratisering geëist. Op de Erasmus Universiteit werden toen initiatieven als De Nieuwe Universiteit Rotterdam, Rethink EUR en Philosophy Ground gestart.