De studenten van Philosophy Ground presenteren woensdagmiddag een alternatieve begroting voor de Faculteit Wijsbegeerte. De eisen die het College van Bestuur aan de komende reorganisatie stelt, zijn volgens hen veel te streng.

“We hebben een aantal scenario’s doorgerekend op basis van het voornemen tot reorganisatie”, vertelt Thijs Heijmeskamp van Philosophy Ground. “In het slechtste geval komt het neer op een bezuiniging van 1,3 miljoen euro.” De studenten zijn bang dat het niet blijft bij de aangekondigde inkrimping van 5 tot 7 fte’s wetenschappelijk personeel.

Volgens Philosophy Ground is de maatpakfinanciering die de faculteit ontvangt niet toereikend. “Alle vaste lasten, dus de personeelslasten en materiële lasten, moeten betaald worden van iets minder dan 2 miljoen euro. Dat maatpak schiet tekort.” Daarom presenteert Philosophy Ground woensdagmiddag een rapport met een eigen begroting en toekomstvisie voor de filosofiefaculteit.

Lees ook: Faculteitsraad Wijsbegeerte botst met decaan Jack Vromen

Heijmeskamp legt uit dat de bedoeling vooral is om duidelijkheid te scheppen over de aankomende reorganisatie. Ontkennen dat er bezuinigd moet worden, willen de studenten zeker niet. “Maar de eisen die het College van Bestuur nu stelt aan de reorganisatie leiden niet tot een levensvatbare faculteit.”

Woensdagmiddag (16.00 uur in C1-2) wordt het rapport, getiteld ‘Nieuwe kleren van de filosoof’, aangeboden aan decaan Jack Vromen. “We zijn blij dat de decaan wil komen en bereid is om on the spot een reactie te geven”, zegt Heijmeskamp. De bedoeling is dat het rapport op een later moment ook wordt overhandigd aan het College van Bestuur. TF