Ook in Rotterdam heeft een groep studenten een facebookpagina opgericht in navolging van de Amsterdammers die in het Maagdenhuis zitten. Ze noemen zichzelf De Nieuwe Universiteit Rotterdam en voeren woensdag actie in de C-hal.

Sinds vrijdag bestaat de facebookpagina De Nieuwe Universiteit Rotterdam, zoals die de afgelopen week in meer steden opdook. “Ten eerste willen we de studenten in het Maagdenhuis hiermee steunen”, vertelt bestuurskundestudent Wassim Benali (21), een van de oprichters van de pagina. “Maar dat rendementsdenken waar ze in Amsterdam tegen ageren zie je op de meeste Nederlandse universiteiten. We hopen hiermee dat Rotterdamse studenten zich ervan bewust worden dat het ook hier speelt.”

Rendementsdenken

Medebeheerder Arno van der Veen studeert Technische Bestuurskunde in Delft, maar omdat hij in Rotterdam woont ‘en het rendementsdenken op universiteiten door het hele land geldt’, is hij hier betrokken. “Je ziet in Rotterdam bijvoorbeeld bezuinigingen op Sociale Wetenschappen en Filosofie, waar studenten geen invloed op hebben. Het lijkt alleen om geld te gaan, terwijl een universiteit mensen moet opleiden tot kritische maatschappijdenkers.” Benali ervaart dat net zo. “Studenten krijgen maar heel mondjesmaat informatie over de aankomende reorganisaties. Dat blijft erg vaag.”

Naar de klote

De Nieuwe Universiteit Rotterdam wil de landelijke actiedag op woensdag 4 maart vooral aangrijpen om te peilen hoe EUR-studenten denken over inspraak op universiteiten. Van der Veen vertelt dat ze rond 12.45 een spandoek zullen ophangen en zullen flyeren. Hij verwacht dat ze met een stuk of twintig studenten zullen zijn. “Daarna blinddoeken we het Erasmusbeeld, omdat Erasmus niet hoeft te zien hoe zijn universiteit naar de klote gaat.” Beide jongens denken dat universiteiten democratischer moeten, maar hoe dat ingevuld moet worden is niet aan hen, zeggen ze. Benali: “Ik kan wel mijn eigen mening gaan verkondigen en om meer democratie en inspraak gaan roepen, maar dan speel ik zelf voor bestuurdertje. Het gaat er juist om om alle EUR-studenten een stem te geven.” TF