René Karens is per 1 december de nieuwe voorzitter van de universiteitsraad. Hij volgt Ageeth Klaassen op, die sinds september waarnemend voorzitter was. Nooit eerder werd de functie vervuld door een student.

Eerste student

Karens is derdejaars student Bestuurskunde aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) en zit sinds september in de raad. Nu hij voorzitter van de raad wordt, moet hij zijn zetel en voorzitterschap van de studentgeleding opgeven. Marco Voormolen zal vanaf nu de studenten in de raad aanvoeren. Wat er met de zetel van Karens gebeurt is nog niet duidelijk. In principe zou die naar de FSW-kandidaat gaan die voor de zomer niet is verkozen, maar als die geen oren heeft naar de zetel worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven op FSW.

Zichtbaarheid

“Ik ga het inhoudelijke werk wel missen, daar mag ik me niet meer mee bemoeien. Vanaf nu vervul ik een onafhankelijke en vooral technische rol”, zegt Karens. Hij wil zich dit collegejaar vooral richten op het verbeteren van de zichtbaarheid van de medezeggenschap. “Ik hoop daar, naast de vaste voorzitterstaken, de komende twee jaar veel tijd en energie in te kunnen steken.” Karens denkt dat het een voordeel is dat hij student is. “In tegenstelling tot eerdere voorzitters heb ik geen full time baan met alle verplichtingen die daarbij horen.” Wel verwacht hij dat het moeilijk wordt om Klaassen op te volgen. Na twee jaar en drie maanden als voorzitter en zes jaar als lid neemt zij afscheid van de universiteitsraad. “Zij had heel veel kennis van wat er speelde op de EUR en wist precies hoe alles formeel was geregeld. Daar ligt voor mij echt een uitdaging.”

De universiteitsraad vertegenwoordigt studenten en medewerkers van de EUR en heeft medezeggenschap over de plannen van het College van Bestuur. TF