In het voorstel schreef de Universiteitsraad dat vooral vrouwen zich ongemakkelijk voelen om een wc te delen met mensen met een andere genderidentiteit. “Dit ongemak is precies wat non-binaire mensen ook ervaren wanneer ze moeten kiezen tussen gescheiden toiletten”, reageert het bestuur. “Meerdere groepen mensen delen deze zorgen.”

Het toevoegen van een derde, non-binaire toiletruimte is niet haalbaar en niet per se de bedoeling, legt het bestuur uit. Daarom heeft het bestuur vanuit het oogpunt van inclusie bestaande, gescheiden toiletgroepen ongevormd tot all-gendertoiletten: “Er worden geen toiletten van iemand afgenomen, ze kunnen gewoon door iedereen worden gebruikt.”

All gender toiletten toilets_stock_Eva Gombar-Krishnan

Lees meer

Universiteitsraad wil het aantal all-gendertoiletten halveren

De Universiteitsraad heeft een voorstel ingediend bij het College van Bestuur over de…

Aantal wordt niet gehalveerd

De Universiteitsraad noemde het aantal genderneutrale toiletten ‘niet in evenwicht’ met het aantal non-binaire studenten en medewerkers. Daarom pleitte ze voor een halvering van het aantal all-gendertoiletten. “Ten eerste is het niet de bedoeling dat de verdeling evenwichtig is wat betreft het percentage van non-binaire mensen”, reageert het bestuur hierop. “Een all-gendertoilet is niet bedoeld voor alleen non-binaire mensen, het is bedoeld als een toegankelijk toilet voor iedereen.” Het aantal all-gendertoiletten blijft dus voorlopig hetzelfde.

Urinoirs en spiegels

Gender neutrale toiletten door Jowan de Haan

Lees meer

Heeft iemand de vrouwen gevraagd of ze het toilet willen delen met mannen?

Sinds het begin van dit schooljaar heeft de Erasmus Universiteit genderneutrale…

De raad zei klachten te hebben ontvangen van vrouwen die voorkeur geven aan toiletten zonder urinoirs. De urinoirs worden niet verwijderd, omdat ze belangrijk zijn voor de duurzaamheidsdoelstellingen, schrijft het bestuur. Ze verbruiken namelijk minder water. Wel is het bestuur zich ervan bewust dat niet iedereen zich daar prettig bij voelt. In bestaande gebouwen zijn de urinoirs vaak in de open ruimte en dicht bij de ingang. Het is niet haalbaar om ze achter een deur te verbergen vanwege de indeling van de toiletruimtes. “Daarom hebben we op alle all-gendertoiletten borden geplaatst die aangeven of er urinoirs aanwezig zijn, zodat degenen die ze willen vermijden, dat kunnen doen”, licht het bestuur toe. “Bij toekomstige renovaties kunnen we urinoirs achter deuren plaatsen.”

Ook voor vrouwen die hun hoofdoek in het toilet willen aanpassen biedt het bestuur een oplossing: er worden spiegels in het toilethokje opgehangen.

Betere verspreiding

De Universiteitsraad pleitte daarnaast voor een betere verspreiding van de genderneutrale wc’s. De meesten bevinden zich op de begane grond en dat is niet handig, vindt de raad. “De toiletten op de begane grond worden het meest bezocht, waardoor de sociale controle het grootst is”, redeneert het bestuur.

Lees meer

Vermindering van het aantal all-gendertoiletten ‘lost het privacyprobleem niet op’

Sinds de zomer kunnen studenten gebruikmaken van all-gendertoiletten op de campus. Hoe…

Voor een grondig onderzoek heeft het bestuur meer tijd nodig. “Aanpassingen met betrekking tot schermen bij urinoirs, spiegels, bewegwijzering, inclusief de financiële consequenties nemen we mee in het verdere onderzoek”, schrijft het bestuur. “We nemen deze zorgen serieus, omdat de noodzaak van inclusie voor iedereen geldt. Ons doel is om inclusief te zijn voor alle studenten, medewerkers en bezoekers.”

Lees 6 reacties