Delta publiceerde gisterochtend het artikel ‘Hoe zwijgplicht leidde tot angst onder medewerkers I&IC en vertrouwensbreuk met de rector’. Daarin kwam grensoverschrijdend gedrag van een directeur van het Innovation & Impact Centre ter sprake, maar ook de manier waarop het college van bestuur van de TU Delft dat probleem aanpakte. Het cvb legde onder meer de klagende medewerkers een zwijgplicht op en vroeg hun om ‘de blik weer op de toekomst te richten’.

Smaad

Maandagavond haalde de redactie het artikel offline. Een advocaat van de directeur dreigde met aangifte wegens smaad of laster richting de redactie, schrijft Delta in een verklaring. Ook de juridische afdeling van de TU Delft zei de hoofdredacteur van Delta ‘persoonlijk aansprakelijk te stellen voor eventuele schade die de TU zou lijden’.

Deze aanpak zou volgens Delta illustratief zijn voor hoe de universiteit omgaat met sociale onveiligheid. De Onderwijsinspectie verweet de TU begin maart dat ze de zorg voor medewerkers verwaarloost. Het bestuur zou niet genoeg maatregelen nemen om de veiligheid aan de universiteit te verbeteren. De inspectie concludeerde dat er sprake is van ‘wanbeheer’, zodat de minister van Onderwijs kan ingrijpen.

Het artikel is nog altijd te lezen via archive.org

Stevige gesprekken

Diezelfde minister vertelde toevallig maandagmiddag in de Tweede Kamer dat hij hierover ‘stevige en goede gesprekken’ had gevoerd met de raad van toezicht van de TU Delft. Volgens de minister moet ‘het college zelf ook een verandering in leiderschap tonen, in cultuur en sturing, en dat vereist ook de nodige zelfreflectie’.

De TU moet voor half mei een actieplan inleveren bij de inspectie. Daarmee moet het college van bestuur de sociale veiligheid ‘navolgbaar, objectief en aantoonbaar’ verbeteren. Voor de zomer laat de minister aan de Kamer weten hoe het daarmee gaat.

Onder protest

De redactie van Delta zegt nog steeds achter ‘elk woord’ van het verwijderde artikel te staan. Ze heeft het stuk ‘onder protest’ offline gezet. “Niet omdat wij buigen voor juridische intimidaties, maar omdat wij menen dat de TU haar geld en tijd beter kan besteden dan aan het voeren van rechtszaken tegen haar eigen medewerkers.”

De TU dreigde eerder ook met een rechtszaak tegen de Onderwijsinspectie, maar dat plan trok de universiteit na veel protest weer in.

UPDATE:
Het College van Bestuur van de TU Delft heeft via een statement op de eigen website inmiddels excuses aangeboden aan de redactie van Delta.

EWI_TUDelft-875×473

Lees meer

Inspectie verwijt TU Delft wanbeheer: ‘Zorg voor medewerkers verwaarloosd’

Aan de TU Delft is een ‘verhoogd risico op sociale onveiligheid’, meent de Inspectie…