Op de Dutch Endocrine Meeting in Eindhoven werd Layal Chaker onlangs in het bestuur van de beroepsvereniging gestemd. Ze komt al jaren op het congres. Tijdens haar PhD presenteerde ze er een poster met details over haar onderzoek, later werd ze gevraagd om een ‘praatje’ te houden bij de young investigators-sessie en nu maakt ze deel uit van het bestuur. ‘Dat is eervol’ volgens Chaker. “Ik mag me bezig gaan houden met het reilen en zeilen van de vereniging.” Het is een extra bezigheid naast haar werk als klinisch epidemioloog enerzijds en internist-endocrinoloog anderzijds. “Iemand gaf me ooit het advies dat als mijn werk niet ook een beetje mijn hobby is, ik het beter niet kon doen”, zegt Chaker over haar gevulde agenda, “en het is hobby genoeg om het met volle overtuiging te doen.”

Gaandeweg kwam Chaker erachter dat ze een internist is in hart en nieren. Aanvankelijk wilde ze oogarts worden, maar daarvoor kiezen zou niet goed zijn voor haar patiënten en zichzelf: “Ik heb twee linkerhanden. Je wil niet dat ik aan je ogen zit.” Tijdens haar coschappen wees een collega haar erop dat ze een typische internist is. “Dat is iemand die van complexe dingen houdt, een nerd die graag grondig onderzoek doet en met mensen wil praten. Ik zag het zelf niet zo scherp, maar die collega had gelijk, ik ben een nerd.”

Hoeveel boeken per jaar: 4

Laatst gelezen boek: Goede leiders eten als laatste van Simon Sinek

Favoriete genre: “Realisme, geen absurdisme of science-fiction. En ik hou van Russische literatuur, dat gaat lekker langzaam.”

Belangrijkste motivatie: Tegenwoordig om dingen te kunnen implementeren in het dagelijks leven en werk. Vroeger om te lezen over andere mensen en culturen. Lezen helpt om mensen beter te begrijpen en empathie te hebben.

Complexiteit graag

Ergens wist Chaker wel dat ze van complexe zaken hield. Ze had het ervaren op het gymnasium terwijl ze Caïro Trilogie van Nobelprijswinnaar Nagieb Mahfoez las. Het verhaal bestaat uit drie boeken (Tussen twee paleizen, Paleis van verlangen en De suikersteeg) dat de familie van een welgestelde patriarch in het Egypte van voor de Tweede Wereldoorlog volgt. Het boek is zowel een persoonlijk portret van een familie als een verhaal over het sociaalpolitieke leven van drie generaties in Egypte. De thema’s zijn omvangrijk. “Het gaat over hoe de Britten zich terugtrekken uit Egypte en de invloed van het Westen in het Midden-Oosten – iets dat ook nu relevant is. Het gaat over de relatie tussen religie en wetenschap, vrouwenrechten, kolonialisme en tegelijkertijd spelen universele thema’s als moederliefde, familie en broer- en zus-verhoudingen.”

Caïro Trilogie gaf Chaker zelfinzicht. “Tijdens het lezen wist ik dat ik niet het type ben dat op het strand een simpel boek wil lezen. Meer nog dan bij De ontdekking van de hemel van Harry Mulisch dat ik daarvoor las, realiseerde ik me dat ik opveer van gelaagdheid en complexiteit.”

En als er iets complex is dan zijn het hormonen, hét aandachtsgebied van de endocrinoloog. “Hormonen worden ergens in het lichaam gemaakt, komen in je bloedbaan en daarmee overal in het lichaam. Ze hebben effect door je hele lijf, maar wat die effecten zijn, is bij iedereen anders”, vat Chaker het hormoonstelsel kort samen.

João Gonçalves_Verslonden_feb2024_Leroy Verbeet

Lees meer

AI kan de romantiek doen verdwijnen, denkt João Gonçalves

Als student in Portugal speelde João Gonçalves Go – ‘grofweg het schaakspel van…

De onbekende schildklier

In haar onderzoek specialiseerde ze zich in de schildklier waar het schildklierhormoon wordt aangemaakt. Naast suikerziekte komen wereldwijd de meeste hormonale aandoeningen voor in de schildklier, vertelt Chaker, met de traag werkende schildklier voorop. Over de lange-termijn gevolgen van deze aandoening is weinig bekend. “De schildkliermedicatie is heel goedkoop, waardoor onderzoek doen naar de oorzaken en met name de gevolgen van de aandoening financieel niet interessant is. Het is niet lucratief, waardoor we veel niet weten.”

Maar daar is het werk van Chaker zelf. Ze heeft onlangs een Veni-beurs gekregen om onderzoek te doen naar de invloed van het schildklierhormoon op man-vrouwverschillen bij hart- en vaatziekten. Daarmee schijnt ze licht op twee onderbelichte onderwerpen: de schildklier en man-vrouwverschillen in de geneeskunde. “Ik ben niet het type dat zegt dat we bij al het geneeskundig onderzoek voortaan de man-vrouwverschillen moeten meenemen. Soms zijn we gewoon hetzelfde, maar bekend is dat schildklieraandoeningen vooral bij vrouwen voorkomen en dat het schildklierhormoon invloed heeft op het hart.” Hoe dat precies zit gaat Chaker in de komende vier jaar uitpluizen. Haar onderzoek startte op de symbolische datum 14 februari, ‘de dag van het hart’.

Layal Chaker studeerde Geneeskunde en Klinische epidemiologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam (cum laude behaald). Ze is cum laude gepromoveerd bij de afdelingen Interne Geneeskunde en Epidemiologie van het Erasmus MC, waarbij zij een deel van haar onderzoek deed aan de Harvard T.H. Chan School of Public Health. Sinds 2021 is ze internist-endocrinoloog bij de afdeling Interne Geneeskunde en klinisch epidemioloog bij de afdeling Epidemiologie van het Erasmus MC. Daarnaast is ze adjunct lecturer bij de afdeling Epidemiologie aan de Harvard T.H. School of Public Health.