“Het lijkt erop dat het stoppen met werven in het buitenland en het waarschuwen voor beperkte studentenhuisvesting hun vruchten afwerpen”, zegt Jouke de Vries, voorzitter van universiteitenvereniging UNL.

Aan de bacheloropleidingen zijn er 220 internationale studenten minder begonnen dan vorig jaar. Het zijn er volgens deze nieuwe tellingen 18.594. Dat is 31 procent van de totale instroom. In Rotterdam startten dit jaar 1803 internationale studenten aan hun bachelor, dat is 45 minder dan vorig jaar. Ze maken iets minder dan een kwart van de totale studentenpopulatie uit.

Al jaren heerst er onrust in de Tweede Kamer over de verengelsing van het hoger onderwijs en de toestroom van buitenlandse studenten. De minister werkt aan een wetsvoorstel op dit gebied en sprak met de universiteiten af dat ze zouden stoppen met werven.

Masters

Ook bij de masteropleidingen is sprake van een daling, maar alleen onder de internationals die speciaal voor de master naar Nederland kwamen. Dat waren er landelijk deze keer 1.700 minder dan vorig jaar. Aan de Erasmus Universiteit bleef het aantal nieuwe internationals echter vrijwel hetzelfde.

Daarnaast is er een aanzienlijke groep internationale studenten die hier hun bachelor hebben behaald en doorgaan met een master.  Landelijk zijn er in totaal 550 nieuwe masterstudenten bijgekomen. 136 daarvan begonnen dit jaar een master aan de Erasmus Universiteit.

Per universiteit

Landelijk trokken de bacheloropleidingen achthonderd eerstejaars minder dan vorig jaar. Maar er zijn grote verschillen tussen de universiteiten. Maastricht groeit bijvoorbeeld met tien procent, terwijl Tilburg acht procent krimp moet verduren in het aantal nieuwe studenten. De Erasmus Universiteit ziet een daling van 5,5 procent eerstejaars bachelorstudenten.

Daarentegen steeg het aantal masterstudenten op de Erasmus Universiteit met zes procent. Landelijk gaat het om een stijging van twee procent: 52,5 duizend nieuwe studenten.   Van hen komt een derde uit het buitenland. De grootste percentuele groei is met twaalf procent bij Tilburg. Rijksuniversiteit Groningen zag het aantal eerstejaars in de masteropleidingen juist met zeven procent dalen.