De primaire rol van de universiteit is hoogwaardig academisch onderwijs geven en hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verrichten om te bouwen aan een sterke kennissamenleving. Maar de universiteit heeft ook een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die kan de universiteit uitdragen door het debat en de dialoog over belangrijke maatschappelijke kwesties te faciliteren en te initiëren.

Onze campus zou een openbare plek moeten zijn waar mensen samenkomen om naar elkaar te luisteren, elkaar proberen te begrijpen, en vanuit verschillende invalshoeken tot een oplossing te komen. Door bijvoorbeeld historici, filosofen, economen, gezondheidswetenschappers, rechtsdeskundigen en politicologen, en sociologen bij elkaar te brengen om een specifiek onderwerp dat inspeelt op de actualiteit te bediscussiëren, kunnen verschillende disciplines samen tot op kennis gebaseerde innovatieve en duurzame oplossingen komen.

Op dit moment gebeurt er veel in de wereld, heel veel. Onderwerpen zoals de schending van de fundamentele rechten van de mens, veiligheid, emancipatie, armoede en klimaatverandering zijn belangrijke maatschappelijke onderwerpen die we dagelijks tegenkomen in het lokale en internationale nieuws. Bij het zien van de buitensporig gewelddadige gebeurtenissen tegen onschuldige kinderen en gezinnen in Palestina, bijvoorbeeld, denk ik met regelmaat: wat zou Desiderius Erasmus hierover denken en zeggen? In een statement op MyEUR geeft het universiteitsbestuur aan dat het gelooft in het voeren van een respectvolle dialoog, maar niet in het innemen van een standpunt. Zouden we dat toch niet moeten doen vanuit onze Erasmiaanse waarden, de humanistische positie waar we zo trots op zijn?

Want hoewel mijn vorige column ging over de stilte als zwijgzaam protest, is de stilte als het gaat over mensenrechten onjuist. De stilte heeft in het geval van het schenden van fundamentele mensenrechten een totaal andere rol en een totaal ander effect. Wie zwijgt, stem toe.

Hanan El Marroun is hoogleraar Biologische psychologie.

Hanan El Marroun 1 (minder schaduw)- Levien Willemse_Pauline Wiersema

Lees meer

Sprakeloos en stil

Woorden zijn ontoereikend om haar gevoelens over de schietpartij op 28 september uit te…

Lees 6 reacties