Hoe zijn uw eerste twee weken gegaan op het ISS?

“Ik voel me als een kind in een snoepwinkel! Elke dag praat ik met leuke mensen over leuke onderwerpen. Ook vraag ik collega’s of ze hun artikel willen sturen waar ze het meest trots op zijn, dus de ene dag lees ik over sekswerkers in Azië, de andere dag over de invloed van grenzen op internationale handel. Ik vind ze heel interessant – ik geniet dus met volle teugen.

“Ik ben ook begonnen met waarnemen wat er op het instituut speelt. Wat ik zie is dat het goed gaat: we hebben mooie projecten, er zijn geen acute zorgen. Dit geeft een mogelijkheid om verder op te bouwen en na te denken, bijvoorbeeld over hoe je beter met elkaar kan samenwerken, zowel binnen het instituut en met Woudestein, als met allerlei instellingen in Den Haag – ngo’s, ambassades, ministeries – die veel te maken hebben met het instituut.”

Ruard Ganzevoort (58) is vanaf 15 augustus 2023 de rector van het International Institute of Social Studies (ISS). Daarvoor was hij hoogleraar Praktische theologie en sinds 2017 was hij decaan van de faculteit Religie en Theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast was hij Chief diversity officer van dezelfde universiteit en lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks.

Op 12 oktober 2023 houdt Ruard Ganzevoort zijn inaugurele rede in het ISS-gebouw.

U vertelde in een blogpost dat u zich direct thuis voelt bij het ISS. Waarom is dat?

“Het is een heel warme gemeenschap. Studenten, medewerkers, promovendi lopen hier op de campus door elkaar heen en werken op een persoonlijke manier samen. Je merkt dat de gemeenschap aan dezelfde doelen werkt en gedeelde waarden heeft. Dat is heel prettig. Het instituut is ook een plek waar mensen uit de hele wereld samenkomen, een home away from home. En dat herken ik: ik heb als kind in Suriname gewoond en verhuisde vaak, mijn partner komt uit Indonesië. Dus het begrip thuis is niet per se gebonden aan één locatie.”

Waarom heeft u voor deze baan gekozen?

“Wetenschap vind ik heel erg mooi, en zeker wetenschap die gedreven wordt door idealisme over hoe de wereld eruit moet zien. Het besturen van een wetenschappelijke instelling is mooi werk omdat je met heel veel creativiteit moet proberen om verschillende takken van de wetenschap als een groter verhaal samen te brengen en daarmee vooruit te komen.

“Voor mij is het ook heel leuk dat allerlei dingen die ik in de loop van mijn leven heb gedaan, hier bij elkaar komen. Ik ben heel erg gericht op internationale samenwerking. Jarenlang heb ik voor de VU het Indonesische netwerk gecoördineerd, we gingen daar langs allerlei universiteiten en instellingen om samenwerking op te zetten. Dat hoop ik mee te brengen in deze nieuwe rol.”

Waar kijkt u naar uit de komende periode?

“Ik wil me graag richten op de vraag: hoe kunnen we de impact die we willen maken, academisch maar ook maatschappelijk, beter en effectiever maken? De identiteit van het instituut is vrij duidelijk – iedereen heeft een goed beeld van wat het ISS is – maar wat we willen bereiken is minder duidelijk. Ik denk dat we samen met elkaar een toekomstvisie moeten gaan formuleren: waar liggen onze prioriteiten? Wat willen we bereiken? Wat kunnen we doen aan onze zichtbaarheid hier in Den Haag? Wat kunnen we doen om de samenwerking met Woudestein te versterken? We moeten dit met elkaar bediscussiëren zodat je niet top-down een nieuwe strategie krijgt, maar eentje die gedragen wordt door het hele instituut.”

Laten we vooruitkijken: wat hoopt u achter te laten na uw bestuurstermijn? Wat wilt u veranderen bij het ISS?

“Ten diepste kun je zelf als bestuurder niet zo veel veranderingen aanbrengen. Dat is ook goed. De kracht van het instituut zit in de mensen die hier werken. Zij inspireren mensen en trekken studenten aan. Hun gedrevenheid en netwerk geven dit instituut vorm. Wat je als bestuurder probeert te doen, is mensen laten floreren in de organisatie. Het is net als een toneelstuk op een podium, de regisseur doet het spel niet, maar leidt op de achtergrond.
“Verandering is niet mijn eerste doel. Ik wil het prachtige wat er nu al gebeurt, beter in de etalage zetten. Maar juist om hetzelfde doel te blijven bereiken, zullen we sommige dingen wel echt anders moeten doen. Zo moeten we ons bijvoorbeeld actiever richten op het Haagse netwerk van ministeries, ambassades en ngo’s. Ook moeten we kritisch kijken hoe we tot een echt gelijkwaardige samenwerking kunnen komen met partners elders in de wereld.”

En wat voor regisseur bent u?

“Ik zit een beetje te dubben. Je hebt twee types regisseur: acteursregisseur en conceptregisseur. Een acteursregisseur laat mensen met hun kwaliteiten het beste voor de dag komen, terwijl een conceptregisseur een idee heeft en dat vormgeeft door middel van de acteurs.”

Hij denkt even na: “Ik denk dat ik van allebei een beetje ben. Ik geloof erg in mensen en wil ze graag laten bloeien, maar ik denk dat ik, op het moment dat je met elkaar hebt afgesproken welke kant we op gaan, wel iemand ben die aan het concept vasthoudt. De combinatie van die twee is volgens mij een weg om verder te komen.”

Inge Hutter juni 2023 afscheid ISS foto1_3000_Ronald van den Heerik

Lees meer

Afscheidsinterview Inge Hutter: ‘Er is veel overlap tussen mijn persoonlijke idealisme en wat het ISS doet’

Na twee ambtstermijnen legt Inge Hutter, de rector van het International Institute of…