2020 was een absoluut piekjaar, met maar liefst 1703 aanmeldingen. RSC/RVSV was toen (en nu) de grootste met 689 aanmeldingen. Dit jaar hebben slechts 410 studenten zich bij het studentencorps gemeld. Ook bij de tweede vereniging van Rotterdam, Laurentius, liep het aantal aanmeldingen flink terug van 540 in 2020 naar 355 nu. Vergelijkbare dalingen zijn ook te zien bij SSR-R en NSR, hoewel de cijfers over het algemeen wel vergelijkbaar zijn met vorig jaar. Bij RSG zijn de definitieve cijfers nog niet bekend, maar die vallen vermoedelijk ook lager uit dan in 2020.

De piek tijdens corona werd verklaard doordat studenten manieren zochten om toch nog sociale contacten te hebben tijdens de lockdowns. De huidige daling is niet volledig aan de hand van de pandemie uit te leggen: in 2019, een jaar voordat het virus uitbrak, waren er ook meer aanmeldingen dan nu, weliswaar slechts een klein beetje meer dan nu (1175 om ongeveer 1100).

Herinvoering basisbeurs

De daling komt voor veel verenigingen onverwacht, omdat ze juist rekenden op meer geïnteresseerde studenten door de herinvoering van de basisbeurs. Daardoor hebben eerste- en tweedejaars wat meer te besteden, bijvoorbeeld voor het lidmaatschapsgeld van een vereniging, en hoeven ze bijvoorbeeld wat minder tijd te steken in bijbaantjes.

Overigens zal het ledenaantal van de verenigingen niet veel minder stijgen dan voorgaande jaren: de meesten hadden de afgelopen jaren meer aanmeldingen dan dat ze plek hebben. RSC/RVSV liet bijvoorbeeld in 2020 maar 380 nieuwe leden toe, dit jaar loot het corps niet en mogen alle 410 gegadigden toetreden. Bij Laurentius mogen ook alle 355 aanmelders lid worden, maar dat zijn er 55 meer dan in 2020. Paniek is er dan ook niet: de president van RSC noemt het ‘prettig’ dat ze niemand teleur hoeven te stellen.

beerpong bij RSG gezelligheidsvereniging intro student_association_eurekaweek_2023_rsg_04 – aysha gasanova

Lees meer

Waarom deze studenten lid worden bij deze gezelligheidsverenigingen

Tijdens de Eurekaweek worden veel eerste- en tweedejaars lid bij een…