De wervingsstop voor internationale studenten geldt niet voor specifieke instituten die gericht zijn op internationaal hoger onderwijs, zoals het International Institute of Social Studies (ISS) en het Institute of Housing and Urban Development Studies (IHS) van de Erasmus Universiteit. De opleidingen van deze instituten zijn post-initieel – oftewel bedoeld voor studenten die al een andere studie hebben afgerond of al werken – en niet-bekostigd. Het ISS en het IHS, die vooral studenten opleiden uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika, mogen actief internationale studenten blijven aantrekken. Dat bevestigt ISS-rector Inge Hutter.

International students-internationale studenten-canceled_3000_Femke Legué

Lees meer

Nieuwe wet voor instroom internationale studenten: ‘Nodig, maar de toon is zorgelijk’

Minder internationale studenten, meer Nederlands op Nederlandse universiteiten. Dat zijn…

SAIL-instituten

“Een wervingsstop is niet logisch voor het ISS, want het instituut is destijds specifiek opgericht voor onderwijs aan internationale studenten”, zegt rector Hutter.

Het ISS valt onder het SAIL-platform, een samenwerkingsverband van internationale hogeronderwijsinstituten die zich richten op internationale kennisuitwisseling en onderzoek. Samen met de zes andere SAIL-instellingen lobbyde het ISS bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zodat de instellingen internationale studenten kunnen blijven werven. Dit deed Hutter in nauw overleg met collegevoorzitter Ed Brinksma en beleidsmedewerkers van de EUR.

‘Ons onderwijsprogramma sluit sterk aan bij internationale samenwerking. Veel mensen die bij ons studeren, dragen bij aan de vooruitgang in hun land’

ISS-rector Inge Hutter

Toezegging

“Het heeft lang geduurd, maar vorige week kregen we een toezegging van het ministerie”, vertelt Hutter. “De oproep om te stoppen met het actief werven van internationale studenten is dus niet van toepassing op de SAIL-instituten. Het is mooi dat het ministerie goed heeft gekeken naar de aard van ons onderwijsprogramma. Dat sluit sterk aan bij internationale samenwerking. Veel mensen die bij ons studeren, dragen bij aan de vooruitgang in hun land.”

Eind vorig jaar eiste de Tweede Kamer dat minister Dijkgraaf hogeronderwijsinstellingen opriep om te stoppen met het actief werven van internationale studenten. De wervingsstop duurde in eerste instantie tot februari, maar in juni zei Dijkgraaf dat de stop nog steeds van kracht is. Hij wil met deze maatregelen ‘de internationalisering weer in evenwicht’ brengen. De minister komt deze zomer met een wetvoorstel.

Wieneke Gunneweg – Levien Willemse

Lees meer

Waarom Dijkgraafs plannen niet echt een oplossing zijn voor problemen van internationalisering

Hoofdredacteur Wieneke Gunneweg ziet universiteiten hoog van de toren blazen over…