Het College van Bestuur deelde vorige week per mail aan Engel mee dat ‘in een recent verleden medewerkers van onze universiteit door u of een nauwe kring van uw medestanders geïntimideerd en bedreigd’ zijn. Uit solidariteit met die bedreigde collega’s trekt het CvB daarmee de uitnodiging in. Volgens woordvoerder Monique de Jongh doelt het College van Bestuur op de bedreigingen die ‘veelvuldig in de media’ zijn geweest tijdens de coronacrisis. Onder andere virologen van het Erasmus MC kregen toen een constante stroom aan dreigementen en beledigingen te verduren van coronasceptici.

Fiore Geelhoed wilde niet reageren op het door het College van Bestuur afzeggen van Willem Engel. Zij verwees voor een reactie naar de woordvoering van de universiteit.

Adresgegevens verspreid

De voorman van actiegroep ‘Viruswaarheid’, die onlangs voorwaardelijk werd veroordeeld vanwege opruiing, zou deelnemen aan een panel met daarin onder andere filosoof Cees Zweistra, die een boek schreef over complotdenken. Zweistra ‘verbaast het niets’ dat Engel alsnog is afgezegd. “Ik was eerder verbaasd dat hij was uitgenodigd. De middag gaat natuurlijk over complotdenken, en zodoende is het min of meer logisch om het ‘gezicht’ van complotdenkend Nederland uit te nodigen. Maar tegelijk hebben zijn aanhangers mij ook bedreigd na het verschijnen van mijn boek, onder andere door mijn adresgegevens te verspreiden.”

Volgens Zweistra legitimeer je iemand als Engel door hem aan een debat deel te laten nemen. “En dat is al gauw een slippery slope: waarin bona fide kritiek en complotdenken ten onrechte vermengd raken.”

Jordan Peterson

Een andere deelnemer aan het panel is Nawin Ramcharan. Hij is studentlid van de Universiteitsraad namens studentenpartij Liberi Erasmi. Hij wil graag van het College van Bestuur weten om welke bedreigingen het concreet gaat. “Als er inderdaad bedreigingen zijn geuit, dan heb ik begrip voor de afzegging.”

Toch heeft hij het gevoel dat er een patroon is van het afwijzen van controversiële sprekers. Ramcharans studentenpartij was de afgelopen weken bezig met het binnenhalen van de conservatieve psycholoog Jordan Peterson als gastspreker. Maar dit werd tegengehouden door de universiteit, onder andere omdat er veel beveiligingsmaatregelen nodig zouden zijn, blijkt uit correspondentie die EM heeft ingezien.

Lees 3 reacties