“Wij van het D&I Office aan de ESSB vinden dat het debat over diversiteit en inclusie soms wat gepolariseerd raakt”, bekent Laura den Dulk terwijl ze een hap neemt van de vegan bloemkoolnugget die ESSB-studenten eerder tijdens een van de ‘Doing and Learning Diversity’-workshops hebben klaargemaakt. “Soms beschuldigt de ene kant de andere ervan ‘woke’ te zijn en maakt de andere kant hen uit voor racisten. Wat we nodig hebben is een dialoog.”

Laura den Dulk vervult sinds 2019 de rol van Diversity and Inclusion Officer aan de ESSB, en werkt op dit moment samen met Alex Huang, student-assistent D&I aan de ESSB. Al vanaf het begin streeft zij naar een opener en praktischer benadering van diversiteit en inclusie aan haar faculteit. De ‘Doing and Learning Diversity’-bijeenkomst weerspiegelt deze doelen. Sprekers gingen in op de dekolonisatie van instellingen, er waren paneldiscussies over gendereuforie (blij zijn met je gender) en workshops over instemming, enzovoort. Maar wat is er behalve deze rondetafelbijeenkomsten en workshops terechtgekomen van het D&I-beleid aan de ESSB voor dit jaar?

Student-vertrouwenspersoon

Sinds 2022 heeft de ESSB een programma voor student-vertrouwenspersonen waarin studenten die met problemen kampen kunnen aankloppen bij een medestudent die een training ‘actief luisteren’ heeft gevolgd. Studenten tegen wie bijvoorbeeld een seksistische of racistische opmerking is gemaakt of die zich mentaal slecht voelen kunnen nu terecht bij de ‘vertrouwenspersoon’ van hun opleiding en jaar en kunnen worden doorverwezen naar de afdeling die hier het beste een effectieve oplossing voor kan vinden. “Er zijn zoveel dingen die je kunt doen, dat je misschien niet weet hoe je het moet aanpakken. Deze studenten hebben een training gevolgd om je te begeleiden en uit te leggen wat je het beste kunt doen”, legt Den Dulk uit.

Toch moet de D&I Officer erkennen dat dit programma nog altijd onvoldoende ‘zichtbaar’ is omdat niet alle studenten weten dat het bestaat of niet goed weten bij wie ze terechtkunnen.

Impliciete vooroordelen

De faculteit richt zich ook op D&I-kwesties onder medewerkers. In de bijgewerkte richtlijnen voor werving en selectie van de ESSB wordt de nadruk gelegd op een divers selectiecomité en sollicitatiegesprekken die zo zijn opgezet dat impliciete vooroordelen in de selectieprocedure van medewerkers worden voorkomen. De impact van deze maatregelen is lastig kwantitatief te meten, maar Den Dulk heeft er alle vertrouwen in dat ze werken. “Van wat ik tot dusver heb gezien, zijn deze maatregelen zeker nuttig. We zien dat bijvoorbeeld aan het toenemende aantal vrouwen in hogere functies aan onze faculteit.”

‘Reverse mentoring’

Tijdens een van de paneldiscussies introduceerde Karen Lampe, Inclusion & Diversity Lead bij Deloitte, het begrip ‘reverse mentoring’, waarbij jongere werknemers die zichzelf tot een minderheidsgroep rekenen worden gekoppeld aan senior leidinggevenden binnen het bedrijf die als mentor fungeren. “Dit zou erg interessant kunnen zijn voor onze faculteit. Uiteraard hebben we al klankborden waar we onze studenten vragen om hun mening te geven over hun programma, maar ik denk dat veel van mijn collega’s zich net als ik niet echt kunnen verplaatsen in onze studenten.”

Van praten naar doen

“Diversiteit is niet altijd gemakkelijk”, concludeert Den Dulk. “Mensen komen van verschillende achtergronden en hebben een verschillende kijk op dingen, wat tot de nodige conflicten kan leiden. Het is goed dat we deze constructieve gesprekken met elkaar zijn gaan voeren, maar nu moeten we de volgende stap zetten en deze dingen ook in praktijk brengen. Bewustzijn, dialoog en actie. Dat moet volgens mij onze aanpak zijn.” Alex Huang, organisator van deze bijeenkomst, is het hiermee eens. “Het gaat er niet alleen maar om te laten zien wat we doen, maar om verandering van binnenuit te realiseren.”

Erasmus MC diversiteit artsen studenten nietwesterse achtergrond – Elzeline Kooy

Lees meer

EUR voorlopig enige universiteit in Barometer Culturele Diversiteit

Vorig jaar zagen universiteiten af van deelname aan de Barometer Culturele Diversiteit,…