Het Britse tijdschrift komt in de aanloop naar Internationale Vrouwendag met een overzicht waaruit blijkt dat 48 van de tweehonderd best scorende universiteiten ter wereld vrouwelijke voorzitters hebben, tegen 43 vorig jaar. In vijf jaar tijd is dit aantal nagenoeg verdubbeld.

Tweede wereldwijd

Drie van de vijf Franse universiteiten in de top 200 heeft een vrouw aan het roer. Nederland volgt: de helft van de universiteiten in de wereldranglijst wordt er geleid door een vrouw. Daarna komen het VK en de VS: iets meer dan een kwart van hun beste instellingen wordt bestuurd door vrouwen.

Ongelijke verdeling

Er zijn ook landen waar het anders is. Van de zevenentwintig landen met universiteiten in de top 200, hebben er twaalf geen vrouwelijke voorzitter.

In de wereldranglijst van Times Higher Education staan tien Nederlandse universiteiten. Daarvan hebben Wageningen University & Research (Sjoukje Heimovaara), de Universiteit van Amsterdam (Geert ten Dam), Universiteit Leiden (Annetje Ottow), de Vrije Universiteit Amsterdam (Mirjam van Praag) en de Universiteit Maastricht (Rianne Letschert) een vrouwelijke collegevoorzitter.

De andere Nederlandse universiteiten in de top 200 hebben dat niet en zijn dus niet meegenomen in de telling, ook al is bijvoorbeeld de rector magnificus of vicevoorzitter wel een vrouw. Het gaat dan om de Universiteit Utrecht, de TU Delft, de Rijksuniversiteit Groningen, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen. Buiten de top 200 vallen de TU Eindhoven, Tilburg University en de Universiteit Twente, die alle drie een man als voorzitter hebben.

Hanneke Takkenberg dec2022_Thanh Nguyen

Lees meer

Groei vrouwelijke hoogleraren stagneert: ‘De aandacht verslapt in het zicht van de finish, en dat is zonde’

Voor het eerst in vijf jaar stagneert de groei van het aantal vrouwelijke hoogleraren.…