In het Erasmus Paviljoen zijn donderdagmiddag allerlei verschillende Rotterdammers aanwezig: ambtenaren, werknemers van Rotterdamse organisaties, studenten, maar ook geïnteresseerde inwoners. Ze zijn hier om te luisteren en te kijken naar bevindingen van het onderzoeksproject ‘Mijn Stad Rotterdam’. Projectcoördinator Petra de Jong presenteert de bevindingen in samenwerking met Rotterdamse kunstenaars. Zo laten zij een film zien, zijn er illustraties en is er een spoken word performance. De film is gebaseerd op de onderzoeksresultaten en roept bij de aanwezige Rotterdammers op als ‘thuiskomen’ en ‘diversiteit’, maar ook ‘onrust’ en ‘zorg’.

Verbintenis, kansengelijkheid en zorgen over de stad

“Het eerste wat mij opviel in de onderzoeksresultaten was dat elke Rotterdammer een unieke blik heeft op de stad, maar er toch wel terugkerende patronen zijn”, vertelt De Jong. De belangrijkste terugkerende elementen zijn vervolgens drie thema’s geworden: de manier waarop mensen zich verbonden voelen met de stad, de kansen die zij voor zichzelf en anderen zien om zich te ontwikkelen in de stad, en de zorgen die mensen hebben over de stad.

“Sommige inwoners voelen een verbintenis met de wijk waarin zij wonen, anderen juist weer met de stad in haar geheel”, legt De Jong uit. “Wat betreft kansengelijkheid in de stad kregen wij verschillende antwoorden. Mensen vonden dat zij goede kansen hadden voor zichzelf en dat iedereen zijn leven vorm kan geven in Rotterdam, maar er waren ook mensen die vonden dat niet iedereen gelijke kansen heeft en zien dat bepaalde groepen Rotterdammers het lastiger hebben om een plekje te veroveren in de stad, zoals bijvoorbeeld jongeren of mensen met andere achtergronden.”

“De zorgen die mensen hebben in de stad zijn vrij verschillend. De bezorgdheid over de woningnood is iets wat veel besproken werd, maar ook zorgen over iemands eigen positie en eigen veiligheid. Een andere groep kijkt meer naar de politieke beslissingen en heeft daar bepaalde vragen over.”

Deze veelbesproken thema’s komen aan bod in een film, gemaakt door Neele Schlette. In de film zie je Rotterdamse locaties met daaroverheen de stemmen van Rotterdammers die hun meningen delen over hun stad. Het publiek ziet een steeds maar vernieuwend Rotterdam en hoge flatgebouwen om zorgen over de woningnood uit te beelden. Achteraf vertellen aanwezigen in één woord hoe zij zich voelen over de film. Zij roepen woorden als ‘thuiskomen’, ‘diversiteit’ en ‘herkenning’, maar ook ‘onrust’ en ‘zorg’.

Hoopvol

“Het interessantste is dat er kritisch naar de stad gekeken wordt, maar mensen wel echt verbinding voelen met de stad. Zij voelen zich echt een deel van de stad of de wijk waarin zij wonen. Een beetje zoals je naar je eigen familie kijkt: je bent kritisch op ze en je bent het niet altijd met ze eens, maar je voelt wel nog steeds die familieband”, vertelt De Jong over het onderzoek, dat onderdeel is van het Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens.

De onderzoeker vindt dat hoopvol voor een stad als Rotterdam. “Juist in zo’n diverse stad als Rotterdam betekent die verbinding dat je eigenlijk alles al in huis hebt om de stad goed voor te bereiden op allerlei uitdagingen die misschien wel op ons pad zullen komen.”

Verschillende perspectieven

Tijdens het programma bespreken de Rotterdammers in kleine subgroepen elkaars verschillende perspectieven op de stad. Deze verschillende perspectieven komen tijdens het panelgesprek met onder andere rector magnificus Annelien Bredenoord en gemeentesecretaris Vincent Roozen aan bod. Op het grote scherm is te zien hoe de aanwezige Rotterdammers van het evenement de stad zien. Een iemand schreef ‘een stad van tegenstellingen’, een ander zei ‘een haven waar mensen van verschillende achtergronden kunnen aanleggen’.

Tijdens het panelgesprek krijgen aanwezige Rotterdammers in de zaal de kans om meer van hun perspectieven te delen en eventueel vragen te stellen aan het panel. Rotterdammer Varsha Doelam is kritisch op de beleidskeuzes van de gemeente. Zij illustreert de zorgen die mensen over de stad hebben, zoals De Jong deze eerder benoemde als een van de drie belangrijke thema’s uit het onderzoek. “Rotterdam is een heel mooie stad, maar er is ontzettend veel kansenongelijkheid en heel veel armoede. Wij zijn de stad waar de meeste kinderarmoede is en de minste bestaanszekerheid. Ik vind het niet kunnen dat er dan wel miljoenen euro’s worden uitgegeven aan Koningsdag dit jaar, met dat geld kun je enorm veel aan de armoede doen”, vertelt Doelam.

Sabrina Alhanachi 0223-014 _Levien Willemse

Lees meer

‘De steun van je omgeving is cruciaal als je promoveert’

Docenten zouden de migratieachtergrond van leerlingen als een rijke voedingsbodem van…