Om de anonimiteit van alle betrokkenen bij het artikel te beschermen, heeft EM besloten om niet inhoudelijk op de conclusie in te gaan. Hieronder volgt een samenvatting van de conclusie van de Raad voor de Journalistiek.

“F. Sukmana en Erasmus Magazine (hierna gezamenlijk: EM) hebben in het artikel “‘De student die mij aanrandde kom ik voortdurend tegen in de collegezaal’” aandacht besteed aan grensoverschrijdend gedrag onder studenten. In de publicatie is sprake van een vermenging van het persoonlijke verhaal van de geïnterviewde en een feitenrelaas. Daarbij zijn de feiten niet afdoende gecheckt, terwijl wel die indruk is gewekt. Bovendien kan klager, als de vermeende dader, in ieder geval door zijn naaste omgeving in het verhaal worden herkend en is tevens het risico ontstaan dat hij door een relatief grote kring binnen de Erasmus Universiteit kan worden geïdentificeerd. Vanwege deze combinatie van omstandigheden heeft EM met de wijze waarop het verhaal van de geïnterviewde is gepubliceerd, geen goede afweging gemaakt tussen het belang dat met de publicatie is gediend en de belangen die eventueel door de publicatie (kunnen) worden geschaad.

In het verlengde hiervan is het ook ontoelaatbaar dat EM naar aanleiding van het gesprek met en de klacht van klager, niet heeft gezocht naar mogelijkheden om op enigerlei wijze tegemoet te komen aan zijn bezwaren. De klacht is daarom gegrond.”

Conclusies van de Raad voor de Journalistiek hebben geen formele consequentie in de vorm van een sanctie of een boete. Wel doet de Raad de aanbeveling aan het medium om de conclusie ruimhartig te publiceren. Erasmus Magazine doet dat bij deze. De link naar de volledige uitspraak is hier te vinden op de website van de Raad voor de Journalistiek.