Een vleesloze campus in 2030 was al eerder aangekondigd door de Erasmus Universiteit. “De universiteit erkent dat plantaardig voedsel een effectieve manier is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen”, schrijft de universiteit in een persbericht. Het streven wordt om uitstoot te verminderen, niet ‘slechts af te kopen’. Daarom zullen meer stappen gezet worden richting een vleesloze campus. Vanaf het volgende kwartaal kunnen medewerkers alleen nog vegetarische hapjes en maaltijden bestellen bij de catering, studenten worden met kortingen gestimuleerd om vegetarisch te eten.

OccupyEUR Een actievoerder doet een dutje voor het eten.

Onderdeel van de Special

Protesten in het Sandersgebouw

Op maandag 28 november bezetten studenten het Sandersgebouw op de campus Woudestein. De…

Welke maatregelen de universiteit nog meer gaat nemen, gaat het College van Bestuur nog bekijken. Dat moet dit jaar nog gebeuren. In het nog te maken transitieplan wil de universiteit kijken hoe zij kan bijdragen aan het bevorderen van de biodiversiteit en het tegengaan van de opwarming van de aarde. Ook worden relaties met ‘organisaties die een grote impact hebben op klimaat en ecosystemen’ onder de loep genomen. Na een inventarisatie neemt het bestuur niet direct een besluit over het verbreken van banden, zoals actiegroep OccupyEUR eist. Wel of niet verbreken van die relaties heeft, volgens de universiteit, te maken met ‘belangrijke waarden zoals academische vrijheid en onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek’. Daarom moet hierover gediscussieerd worden binnen de hele universitaire gemeenschap.

Duurzaamheidsonderwijs en -onderzoek

Alle studenten van de universiteit zullen de komende jaren ‘in aanraking komen met duurzaamheidsonderwijs over de klimaat- en ecologische noodtoestand’, meldt de universiteit. Hoe dit eruit zal zien, is nog niet duidelijk.

Op de universiteit moet meer ruimte komen voor onderzoek dat kan bijdragen aan ‘sneller herstel van klimaat, ecosystemen en een rechtvaardigere samenleving’. Samenwerkingen tussen faculteiten moet worden gesimuleerd en ook moeten onderzoekers de ruimte krijgen de nodige onderzoek vaardigheden te leren.

Melissa Vergara Fernandez

Lees meer

‘Banden met de fossiele industrie verbreken werkt averechts’

Als we de 'banden met de fossiele industrie verbreken', doen we alleen maar alsof we niet…

Klimaat- en ecologische noodtoestand

Met het voornemen het eigen beleid aan te scherpen, wil de universiteit erkennen dat er een klimaat- en ecologische noodtoestand is in de wereld. “We willen als organisatie, in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering per saldo een positieve impact hebben op klimaat én ecosystemen”, zegt collegevoorzitter Ed Brinksma. “De wetenschap laat duidelijk zien dat hiervoor wereldwijd actie ondernomen moet worden. Wat we in de komende tien jaar doen, heeft impact op vele generaties na ons. Met deze verklaring willen we samen met onze gehele organisatie in ons onderzoek, onderwijs en de bedrijfsvoering de duurzaamheidstransitie verbreden en versnellen.”

Lees 2 reacties