Academisch coördinator Danielle Remmerswaal ziet tot haar spijt dat het al jaren slecht gaat met de mentale gezondheid van een grote groep studenten. “Studenten weten vaak niet meteen waar ze aan kunnen kloppen.”

Animatie

Daarom is Remmerswaal blij dat ze met het EUR-programma Studentenwelzijn een nieuwe animatievideo heeft gelanceerd die ze structureel onder de aandacht van studenten wil brengen. De video geeft de kijker uitleg over waar een student terechtkan om te praten over de persoonlijke situatie. Zo worden het online platform voor studentenwelzijn, de studieadviseur, campuspsycholoog en ondersteunende workshops genoemd als plekken voor een gesprek en ondersteuning.

Vanuit het programma studentenwelzijn is er met alle faculteiten contact geweest over de video. “Het is de bedoeling dat de video een aantal keer per jaar aan studenten wordt getoond. Momenten waar je aan kunt denken zijn colleges aan het begin van het academische jaar, tijdens de Student Wellbeing Week in november en bij het begin van het tweede semester in februari. Het is voor studenten vaak niet meteen duidelijk waar ze terechtkunnen als ze ergens tegenaanlopen. Een ander doel van de video is dat studenten weten dat het heel normaal is om hulp op te zoeken en je persoonlijk te ontwikkelen.”

v2 2022-09-05 OAJ (Arie Kers) (815)
Rector Annelien Bredenoord ondertekende maandag het nieuwe manifest met gedeelde doelen van faculteiten en waarden over studentenwelzijn. Beeld door: Arie Kers

Manifest

De animatie werd maandag na de Opening Academisch Jaar in de Senaatszaal voor het eerst getoond. Ook werd een manifest gepresenteerd. De boodschap van het manifest is dat studentensucces niet alleen draait om het succes in de studie maar ook om persoonlijke ontwikkeling en welzijn van de student. Verder staat er in het manifest dat het normaler voor studenten moet worden om hulp te vragen aan instanties en medestudenten. Docenten hebben volgens het manifest een actieve rol om studenten te wijzen op de verschillende hulpbronnen die de universiteit aanbiedt.

Rector Annelien Bredenoord en de onderwijsdirecteuren van alle faculteiten hebben het manifest ondertekend. Bredenoord ziet het manifest als een belangrijke bevestiging van het belang dat de EUR hecht aan studentenwelzijn. “Aandacht voor welzijn en persoonlijk leiderschap past bij onze Erasmiaanse waarden. Studeren is immers meer dan een diploma halen. We zetten ons al langer in voor dit thema en we gaan hier onverminderd mee door, en het is heel fijn dat dit speerpunt nu zwart-op-wit staat en breed gedragen wordt door de academische gemeenschap.”

Het manifest is belangrijk, vindt Remmerswaal: “Er is nu een gedeelde visie en aanpak voor studentenwelzijn, waar alle faculteiten zich aan gecommitteerd hebben.” Inmiddels hebben de medewerkers van het programma het manifest op het interne netwerk MyEur gedeeld en vragen ze medewerkers en studenten om een petitie te ondertekenen, waarmee ze hun steun betuigen voor het project. “Hiermee willen we in kaart brengen in hoeverre het leeft op de campus.”

Welzijn op de campus

Het manifest is onderdeel van een breder programma. Zo is er sinds vorig jaar een Student Wellbeing Week en een huiskamer voor studenten die elke werkdag geopend is. Deze is momenteel gehuisvest in een witte tent op het Erasmus Plaza, maar zal dit najaar verhuizen naar het nieuwe onderwijsgebouw naast Polak.

Samir Abdullayev ice bath wellbeing week – Adriana Youssef

Lees meer

Student Wellbeing Week: ‘Het is goed om oog te hebben voor de persoon achter de student’

Tijdens de Student Wellbeing Week kunnen studenten kickboksen, NFT’s maken en een…