Als EUR-student kun je tussen maandag 16 mei en dinsdag 24 mei, 23:59 uur je stem uitbrengen op deze pagina.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 verkiezingen stemhokje stemmen – keline illustratie Migle Alonderyte

Lees meer

Drie partijen en zeven eenpersoonslijsten strijden voor zetels in Universiteitsraad

De virtuele stembussen voor de Universiteitsraadsverkiezingen voor studenten zijn vanaf…

De kandidatenlijst is gerangschikt op volgorde van binnenkomst door het Centraal Stembureau. Onderstaande teksten zijn aangeleverd door de kandidaten zelf en worden onbewerkt gepubliceerd (links zijn verwijderd). Het stond de kandidaten vrij om zowel in het Nederlands als in het Engels een toelichting te sturen. EM heeft de Engelse teksten niet vertaald, dus als kandidaten geen Nederlandse versie hebben aangeleverd, vind je u hieronder de Engelse versie.

Shrey Khurana

Processed with VSCO with b5 preset

(Onafhankelijke kandidaat)

Mijn naam is Shrey Khurana, en ik ben een eerstejaars student IBCOMM en mijn nederigste intenties zijn om te solliciteren naar de positie van lid van de universiteitsraad. Ik geloof dat mijn competenties perfect passen bij de uitdagingen en vereisten voor deze functie. Ik heb vanaf jonge leeftijd leiding gegeven en heb veel respect voor de kwaliteiten die mij dat in de loop der jaren heeft bijgebracht. Persoonlijk heb ik sinds mijn kindertijd een multiculturele, multi-etnische achtergrond gehad, die mij, naar ik meen, gevoelig heeft gemaakt voor de complexiteit die dergelijke verschillen met zich meebrengen.

Als lid van deze raad ben ik van plan de belangen van de studenten te behartigen en te vertegenwoordigen, wat naar mijn mening nu meer dan ooit noodzakelijk is vanwege de veranderingen die een pandemie met zich meebrengt. Ik denk dat de overgang van een hybride naar een volledig offline onderwijs een meer verwarrende benadering van het onderwijs met zich mee zou brengen. Het zou de hele onderwijservaring enorm anders maken voor de mensen die tot nu toe hebben genoten van een op keuze gebaseerde hybride optie. Bovendien zijn de aankomende studenten de afgelopen drie jaar grotendeels gewend geweest aan een online onderwijsaanpak en zouden ze moeten overstappen naar een offline modus en omgaan met de veranderingen die het universiteitsleven met zich meebrengt.

Ik geloof dat mijn kandidatuur een vlot en efficiënt proces kan brengen in de interactie tussen student en faculteit, en dit zal beide partijen helpen om te onderhandelen over hun beste belangen.

Ralph Ivar Berkman

02. Ralph Ivar Berkman Picture

(Onafhankelijke kandidaat)

Beste medestudent.

Gedurende mijn tijd als student van zowel Sociologie als Filosofie, ben ik erin geslaagd om zeer actief te zijn in een breed scala van studentenorganisaties. Deze verenigingen zijn onder andere RSG, PISE en nog maar een jaar geleden was ik bestuurslid voor de Erasmus Debating Society (EDS). Als bestuurslid heb ik het tot mijn persoonlijke verantwoordelijkheid gemaakt om ervoor te zorgen dat ieders stem werd gehoord.

De noodzaak om ervoor te zorgen dat je stem wordt gehoord is alleen maar belangrijker geworden tijdens Covid-19, waar duidelijk is geworden dat we moeten werken aan het versterken van onze briljante gemeenschap. Ervoor zorgen dat je gehoord wordt, is echter iets wat om verschillende redenen moeilijk kan zijn. Daarom ben ik van plan om medestudenten hierbij te helpen door middel van directe ontmoetingen of e-mailcontact met elke student die dat wenst.

Een ander belangrijk gebied waar de universiteit meer aandacht aan zou moeten besteden is de geestelijke gezondheid van zowel studenten als docenten. Verbeteringen op dit gebied zijn nodig en als iemand met ADHD wil ik mijn unieke perspectief bieden en bijdragen aan een effectievere ontwikkeling van beleid op dit gebied.

Ik geloof dat deze en andere veranderingen nodig zijn om ervoor te zorgen dat Erasmus een plek blijft waar iedereen zich echt kan ontplooien. Mijn ambitie is dan ook om in een team met gelijkgestemden te werken en ervoor te zorgen dat deze veranderingen er komen.

Samen kunnen we een beter Erasmus voor iedereen tot stand brengen.

Lijst Aeffix

Waar staan we voor? (Niet gerangschikt op volgorde van belang)

Gelijkheid in onderwijs

Onderwijs is een fundamenteel mensenrecht, waarvan geen enkele socioculturele groep mag worden uitgesloten. Wij willen anonieme inschaling invoeren om vooringenomen beoordelingen te verminderen. Daarnaast willen wij samenwerken met de EUR en de gemeente Rotterdam om de beschikbaarheid van betaalbare en gastvrije studentenhuisvesting te vergroten.

Studenten zijn meer dan hun prestaties

Een diepgewortelde bedreiging voor het welzijn op de universiteit is een cultuur die succes en prestaties boven alles prijst. Hiervoor moet onze focus verschuiven naar een ‘compassionate university’ waarin studiesucces vóór studiesucces gaat. We willen onze gemeenschap hervormen tot een gemeenschap die kansen biedt aan hoogpresteerders en steun aan hen die dat nodig hebben, zodat iedereen een gelijke kans heeft om te groeien.

Lessen uit de pandemie

Lockdowns hebben een grote impact gehad op onze gemeenschap. Nu we op weg zijn naar een nieuwe situatie, moeten de onderwijsbehoeften na de pandemie opnieuw worden beoordeeld. We willen onderzoeken hoe hybride onderwijs de leerlingen, het welzijn en de onderwijskwaliteit beïnvloedt. Zo kunnen we leren van het verleden en onze ervaring aan de EUR verbeteren.

Bruggen bouwen

Verbindingen vergemakkelijken het leren. Onze universiteit kent een grote diversiteit aan studenten en personeel. Om ons volledige potentieel te benutten, willen we meer interdisciplinariteit in ons curriculum zien. We willen de aangeboden minors stroomlijnen, zodat geen enkele student wordt verhinderd nieuwe ideeën te verkennen. We geloven ook dat onze universiteit een leidende rol moet spelen in het maken van een positieve maatschappelijke impact, zowel lokaal als wereldwijd, door concrete standpunten in te nemen over belangrijke maatschappelijke kwesties.

Meer informatie over Aeffix lees je op de website van de partij.

1. Patryk Jarmakowicz

03. Aeffix 1. Patryk Jarmakowicz Picture

(Lijst Aeffix)

Hallo! Mijn naam is Patryk Jarmakowicz, derdejaars student MISOC, huidig lid van de Universiteitsraad en de oprichter van deze lijst. Het afgelopen jaar heb ik samen met de beleidsmakers van de universiteit gewerkt aan het vergroten van de beschikbaarheid en kwaliteit van studieruimtes (effecten binnenkort!), investeringen in innovatief onderwijs en heb ik de zorgen van mijn medestudenten geuit over het dubbel roosteren van tentamens en LGBT+ inclusie.

Effectief raadswerk vereist continuïteit, want het veranderen van een instelling zo groot als EUR vergt tijd. Daarom vraag ik u nogmaals om uw vertrouwen in mij om af te maken waar ik aan begonnen ben.

Wat kunnen jullie het komende jaar van mij verwachten?

 • Het bewaken van het welbevinden van studenten in mijn raadswerk.
 • Het ondersteunen, initiëren en faciliteren van projecten die te maken hebben met diversiteit, inclusie, en een veilige leeromgeving voor iedereen.
 • Het creëren van kwalitatief betere studieruimtes die inspelen op onze veranderende behoeften.
 • Ervoor te zorgen dat ons onderwijs innovatief is en ons voorbereidt op onze toekomst.

Verder beloof ik om, net als dit jaar, open te staan voor de zorgen, ideeën en problemen die jullie bij mij en mijn mede Aeffix-leden kenbaar maken. Ik wil dat iedereen zich op zijn gemak voelt om zijn ideeën onder onze aandacht te brengen, zodat we kunnen doen wat we moeten doen, de positie van studenten in de Erasmus Universiteitsraad verwoorden. Het is onze universiteit, en ik zal er naar mijn beste kunnen voor zorgen dat we altijd gehoord worden.

2. Sandra Constantinou Juhasz

03. Aeffix 2. Sandra Constantinou Juhasz Picture

(Lijst Aeffix)

In het afgelopen jaar heeft onze raad veel geweldige dingen bereikt. Ik wil opnieuw deel uitmaken van deze drijvende kracht.

Vorig jaar heb ik door mijn werk voor de Raad dingen kunnen bereiken die ik van tevoren niet voor mogelijk had gehouden. Zo ben ik er, na lange discussies met de Rector Magnificus en de Raad van Toezicht, in geslaagd om binnen de EU onderzoek te initiëren naar hybride onderwijs vanaf volgend academisch jaar. Want studenten verdienen het om te leren op de manier die bij hen past.

Om het welzijn van studenten via een meer op maat gesneden aanpak aan te pakken, werk ik momenteel ook samen met de universiteit aan een meer studentgerichte aanpak van welzijn. Op die manier kunnen we moeilijke kwesties waarmee we allemaal te maken hebben, via dialoog en in een comfortabele omgeving aanpakken.

Maar bovenal wil ik blijven luisteren naar studenten en hen helpen hun weg te vinden op de universiteit. Een aantal van de meest lonende ervaringen komen voort uit de mogelijkheid om mensen in nood te helpen en hen ervan te verzekeren dat ze worden gehoord, erkend en belangrijk zijn.

Vorig jaar was het begin. Dit jaar wil ik deze projecten en nog meer projecten, gericht op de behoeften van studenten, volledig verwezenlijkt zien. Het allerbelangrijkste is dat ik dit samen met mijn collega’s wil doen, omdat we allemaal blijven werken aan een duurzamere, solidaire en verenigde EUR. Daarom vraag ik jullie nogmaals om mij te vertrouwen en op mij te stemmen bij de universiteitsraadsverkiezingen van 2022-2023!

3. Tom van Dijken

03. Aeffix 3. Tom van Dijken Picture

(Lijst Aeffix)

Mijn naam is Tom, ik ben een vierdejaars student Criminologie en Filosofie met iets meer dan 22 jaar levenservaring. In deze korte motivatie zal ik nader ingaan op mijn keuze voor kandidatuur binnen de Universiteitsraad.

De afgelopen jaren heb ik een bijdrage geleverd aan verschillende medezeggenschapsorganen binnen de Erasmus School of Law – de opleidingscommissie en de faculteitsraad. Binnen deze organen heb ik geleerd hoe belangrijk het is om de stem van studenten te laten horen, dit is dan ook mijn belangrijkste motivatie om lid te worden van de Universiteitsraad.

Bij het bespreken van relevante onderwerpen kies ik graag voor een andere benadering en probeer ik mij te richten op de onderwerpen ‘hybride onderwijs’ en ‘studiesucces’. Het onderwerp ‘studiesucces’ ligt mij het meest na aan het hart. Ik denk dat dit het beste bereikt kan worden door aan de Erasmus Universiteit een omgeving te creëren waar alle studenten, medewerkers en alumni van elkaar kunnen leren en de juiste tools vinden om zichzelf te ontwikkelen. Op die manier kunnen zij een zinvolle bijdrage leveren aan hun omgeving. Verder denk ik dat de ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe vormen van “hybride onderwijs” en andere veranderingen als gevolg van de pandemie speciale aandacht vereisen, om te zien wat het beste werkt vanuit het oogpunt van onderwijs en studenten.

Bedankt dat jullie de tijd hebben genomen om mijn kandidatuur in overweging te nemen, hopelijk kan ik rekenen op jullie stem om volgend jaar deel te nemen aan de Universiteitsraad!

4. Friso Roos

photo-friso-roos-Medium

(Lijst Aeffix)

Mijn naam is Friso Roos en ik ben 23 jaar oud. Ik heb net mijn master Beleidseconomie afgerond en momenteel ben ik bezig met de afronding van mijn master Ondernemingsrecht. Volgend jaar begin ik aan mijn master Staats- en Bestuursrecht.

Dit jaar heb ik het genoegen gehad om studentvertegenwoordiger te zijn in zowel de faculteitsraad van de ESL als de universiteitsraad. Het afgelopen jaar ben ik betrokken geweest bij veel interessante, maar ook uitdagende onderwerpen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met de transitie naar een duurzamere campus? Hoe zorgen we ervoor dat EUR een inclusieve universiteit is? En wat zijn de kernnormen en -waarden van de EUR? Ik heb twee beleidsvoorstellen helpen schrijven: het openen van een vega(n) kantine op de campus en Ecosia de standaard zoekmachine maken; ik heb een beleidsvoorstel geschreven om anoniem cijfers geven op het VSV in te voeren (wat waarschijnlijk volgend collegejaar wordt aangenomen) en ik ben zeer betrokken bij de invoering van de nieuwe integriteitscode.

Hoewel ik deel uitmaak van een partij, sta ik zeer open voor samenwerking, iets wat ik het afgelopen jaar ook heb gedaan in mijn rol als voorzitter van het Studentenorgaan van de Universiteitsraad. Samenwerking tussen studenten onderling en tussen studenten en personeelsleden vormt de kern van het werk dat wij doen.

Ik ben gemotiveerd om mijn werk voort te zetten. Met mijn ervaring van het afgelopen jaar, geloof ik dat ik de capaciteiten heb om in deze missie te slagen. Ik hoop dat ik op uw stem kan rekenen.

5. Yusufhan Balci

yusuf-han-balci-Medium

(Lijst Aeffix)

Sinds het begin van mijn universitaire loopbaan ben ik de rivier van de studentenvertegenwoordiging overgestoken door de stenen te voelen. Eerst als studentvertegenwoordiger voor mijn cohort econometrie en daarna als studentlid van de faculteitsraad van ESE en de universiteitsraad van EUR. Horace Mann verklaarde dat onderwijs de “great equaliser of the conditions of men” was. Dit is de reden waarom mijn inspanningen gericht waren en zullen blijven op diversiteit en pluraliteit. Mijn visie is de EUR te handhaven en te verheffen als een Europese universiteit waar iedereen zichzelf kan zijn.

In de afgelopen jaren heb ik bijgedragen aan een reeks projecten om deze visie hoog te houden. Een daarvan was onderzoek naar de geestelijke gezondheid van studenten en mogelijke interventies. Momenteel ben ik geïnteresseerd in het heroverwegen van (hybride) onderwijs na de pandemie. Tot slot richt ik me graag op het vergroten van de samenwerking tussen verschillende organen van studentenvertegenwoordiging, om studenten een verenigd front te geven om hun stem te laten horen. Deze lijst is een mooie eerste stap in die richting.  Als lid van de Universiteitsraad wil ik me graag blijven inzetten op deze fronten. Ik ben Yusufhan Balci, 19 jaar oud, en student econometrie en filosofie. In mijn vrije tijd lees ik graag, speel ik gitaar en beoefen ik Braziliaans Jiu-jitsu bij de EUR dojo. Volgend jaar wil ik graag weer jullie gedurfde liberale stem zijn in de universiteitsraad.

6. Veerle Bakker

03. Aeffix 6. Veerle Bakker Picture

(Lijst Aeffix)

Mijn naam is Veerle Bakker, ik studeer Filosofie, Politiek & Economie aan het EUC. Ik heb gemerkt dat veel van de studenten om mij heen dezelfde soort problemen ervaren, met name een hoge druk op academische prestaties. Daarom wil ik graag meewerken aan het vormgeven van een universiteit die prioriteit geeft aan het welzijn van studenten en een inclusieve, veilige en duurzame omgeving creëert.

Voorrang geven aan het welzijn van studenten betekent studenten in staat stellen zich zowel persoonlijk als academisch te ontwikkelen en ervoor zorgen dat mentaal welzijn een van de belangrijkste aandachtspunten wordt bij het vormgeven van studieprogramma’s. Je studententijd moet de tijd zijn waarin je verschillende interesses en kanten van jezelf kunt verkennen en mensen kunt ontmoeten met een andere achtergrond dan die van jezelf. De universiteit moet studenten hiertoe in staat stellen.

Om van de universiteit een veilige ruimte voor iedereen te maken, wil ik benadrukken hoe belangrijk het is om te luisteren naar de stem van mensen in gevallen van seksuele intimidatie. De universiteit moet actiever worden in het voorlichten van studenten over instemming en tegemoetkomen aan de behoeften van iedereen die te maken heeft gehad met seksuele intimidatie.

Het is van cruciaal belang dat in het universitaire beleid rekening wordt gehouden met het perspectief van de student. Daarom ben ik van plan om benaderbaar te zijn en te luisteren naar de zorgen die jullie, mijn medestudenten, hebben en ervoor te zorgen dat deze gehoord worden door het College van Bestuur en de beleidsmakers. Daarvoor reken ik op jullie stem voor de Universiteitsraad. Als je vragen of zorgen hebt, neem dan gerust contact met me op :).

7. Yu-Cheng (Alex) Huang

03. Aeffix 7. Yu Cheng (Alex) Huang Picture

(Lijst Aeffix)

Mijn naam is Alex Huang uit Taiwan, ik studeer MISOC 3. Naast mijn studie werk ik als assistent voor ESSB’s Diversity and inclusion office. Als internationale student met intersectionele identiteiten wil ik van EUR een plek maken waar studenten van alle achtergronden zich thuis voelen, en waar studenten gewaardeerd worden om hun diverse kwaliteiten. Om dit te realiseren, zijn de volgende punten enkele van mijn ambities voor de Uraad:

Ten eerste, zorgen voor duidelijke communicatie tussen de universiteit en studenten over het beleid. Want ervoor zorgen dat niemand buiten het gesprek wordt gehouden, is een voorwaarde voor een inclusieve EUR.

Ten tweede, een gevoel van saamhorigheid creëren: Iedereen moet zich gewaardeerd voelen en erbij horen. Symbolen van alle culturen en identiteiten moeten zichtbaarder worden gemaakt. Dit omvat het vieren van culturele evenementen zoals het Lunar new year en het Eid-festival. Daarnaast moeten genderneutrale toiletten worden gecreëerd, zonder dat de mogelijkheid van gendertoiletten wordt weggenomen.

Ten slotte, de ondersteuning en kwaliteit van het studentenleven verbeteren: het studentenleven is ook een van de belangrijkste fundamenten van ons leven. Er moet meer in worden geïnvesteerd. Bijvoorbeeld gratis Nederlands aan de universiteit, en meer beurzen voor studenten die financiële steun nodig hebben.

Ik wil een inclusievere EUR waar al onze medestudenten zich thuis voelen, en ik zal ervoor strijden dat iedereen de steun krijgt die nodig is. Ik sta open voor meer gesprekken. Bedankt dat u mijn kandidatuur in overweging wilt nemen!

Emre Ulusoy

04. Emre Ulusoy Picture

(Onafhankelijke kandidaat)

Mijn naam is Emre Ulusoy, een eerstejaars student Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als lid van de Studentenraad op de middelbare school heb ik veel energie gestoken in het begrijpen van de problemen en behoeften van de studenten door regelmatig bijeenkomsten te organiseren met vertegenwoordigers van verschillende klassen. Dit komt neer op mijn overtuiging dat door het optimaliseren van de communicatie tussen alle verschillende lagen binnen een school, het creëren van een omgeving waarin leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen mogelijk wordt. Een integraal onderdeel hiervan zou zijn om het mentale welzijn van de leerlingen te waarborgen en de participatie van de leerlingen te vergroten.

Bovendien is er mijns inziens een belangrijke overgang gaande die onze aandacht verdient: hoewel bedoeld als tegenmaatregel tegen COVID19 heeft online-onderwijs veel aan populariteit gewonnen omdat het leerlingen in staat stelt zich beter in te passen in hun dagelijkse bezigheden.

Dat brengt me bij mijn punt. Ik wil ervoor zorgen dat elke student zijn eigen optimale manier kan creëren om school met zijn dagelijks leven te combineren. Ik geloof dat online onderwijs de oplossing is. Mijn doel zou zijn om online onderwijs zo toegankelijk mogelijk te houden, maar het niet te laten prevaleren boven onderwijs op de campus. Een volledig gevulde collegezaal boordevol levendige jonge studenten is immers een lust voor het oog.

Mijn doel als lid van de Universiteitsraad zou zijn om bovenstaande punten te bereiken en te handhaven en om nieuwe ideeën naar voren te brengen om kansen te creëren in het belang van onze huidige en toekomstige studenten!

Jasper Oosting

05. Jasper Oosting OOSTING Picture

(Onafhankelijke kandidaat)

Hallo allemaal,

Ik ben Jasper Oosting en ik ben student Bedrijfskunde aan de RSM. Ik ben erg gedreven om de universiteit toekomstbestendig te maken, gedreven om ervoor te zorgen dat eventuele toekomstige problemen worden voorkomen in plaats van opgelost.

Daarom hoop ik jullie te mogen vertegenwoordigen in de Universiteitsraad. Als ik daar zit wil ik prioriteit geven aan de volgende punten:

Houd studeren betaalbaar: Met de hoge inflatie van de afgelopen tijd is het nog belangrijker geworden om studeren betaalbaar te houden. Daarom wil ik mijn best doen om de campus goedkoper te maken op het gebied van bijvoorbeeld eten, maar ook om huisvesting en collegegeld zo laag mogelijk te houden.

Betere toegang tot studieruimtes: In het komende studiejaar zullen de cursussen weer offline plaatsvinden, waardoor het drukker zal zijn in de bibliotheek en andere studieruimtes. Ik zal daarom niet alleen streven naar het creëren van zoveel mogelijk studieruimtes, maar ook naar een efficiënte planning zodat er minder pieken in het gebruik van studieruimtes ontstaan door bijvoorbeeld een tentamenperiode voor alle faculteiten tegelijk.

Geen belangenverstrengeling binnen het wetenschappelijk personeel: Uit recent onderzoek is gebleken dat universiteiten, waaronder de EUR, niet goed bijhouden welke belangen/nevenfuncties hoogleraren hebben naast hun baan aan de universiteit. Daarom ben ik er voorstander van om transparanter te maken welke belangen hoogleraren naast hun academische werk hebben. Op deze manier kan de kwaliteit en onafhankelijkheid van de wetenschap gewaarborgd worden en kan voorkomen worden dat de nevenfuncties van hoogleraren botsen met de belangen van de wetenschap.

Invoering van blended learning: Tijdens de afgelopen lockdowns hebben we te maken gehad met volledig online onderwijs. Naast de nadelen heeft deze vorm van onderwijs voor veel studenten ook veel positieve kanten. Daarom wil ik een blended learning-benadering van het onderwijs binnen de Erasmus Universiteit bevorderen.

Jasper Schut

06. Jasper Schut (STUUR) Picture

(Lijst STUUR)

Mijn naam is Jasper en ik ben een twintigjarige sociologie student uit Rotterdam. Graag wil ik namens STUUR, de nieuw opgerichte studentenvereniging in Rotterdam, zitting nemen in de studentenraad. Deze generatie staat voor enorme problemen die opgelost moeten worden. Op lokale schaal is het mogelijk om echt impact te hebben. Ik zal dit proberen te bereiken door mijn medestudenten een stem te geven en te strijden voor echte oplossingen voor onze problemen.

De studenten van onze universiteit staan in de voorhoede van heel wat problemen, of het nu gaat om huisvesting of klimaatverandering, discriminatie of lage lonen. Samen is het mogelijk om onze universiteit in een richting te sturen die helpt deze problemen op te lossen. Er is altijd een alternatief, we moeten het alleen nog vinden.

Erasmus Alliance

Wij streven naar een gelijkwaardige positie voor alle studenten, waarin zij kunnen excelleren, ontwikkelen en zich onderdeel voelen van de Erasmiaanse gemeenschap.  Het horen, vertegenwoordigen en beschermen van studenten dient weer centraal te komen staan. Er dient geen onderscheid te worden gemaakt op basis van etnische of sociaaleconomische achtergrond, huidskleur, geaardheid, geslacht, politieke voorkeur, geloofsovertuiging, leeftijd of enig ander groepsidentiteit.

De Erasmiaanse community dient vanuit een holistische beschouwing te worden gediend, faculteit overschrijdend en met het oog op het welzijn van studenten en medewerkers.  De universiteit is momenteel erg gedecentraliseerd, waardoor de samenwerking niet goed verloopt. Studenten dienen medezeggenschap en controle te krijgen in het verloop en invulling van hun opleiding, waarbij de universiteit dit dient te faciliteren. Wij zijn daarom ook voorstanders van student-assessoren op bestuurlijk niveau, zowel centraal als binnen de faculteiten. Stressfactoren dienen te worden weggenomen door meer studentpsychologen aan te stellen, kleinere werkgroepen in te stellen, duidelijke richtlijnen te hanteren met betrekking tot tentaminering en bekendmaking van tentamenresultaten en betere begeleiding vanuit de universiteit. Colleges dienen altijd te worden opgenomen en digitaal beschikbaar te worden gesteld.

Daarnaast heeft de partij de privacy van studenten als een belangrijk speerpunt, dit betekent dat er geen (slimme) camera’s mogen worden geplaatst, de tweede camera binnen alle faculteiten dient te worden afgeschaft bij proctoring en de studenten vrij zijn in het al dan niet (willen) delen van hun medische gegevens.

De partijleden van Erasmus Alliance hebben zich het afgelopen jaar in de medezeggenschapsraden — zowel de faculteitsraden als de universiteitsraad — ingezet om bovenstaande punten te verwezenlijken. De leden van Erasmus Alliance hebben de krachten gebundeld en willen zich dit jaar gezamenlijk inzetten binnen de universiteitsraad. Wij rekenen daarom op jullie steun, zodat we de universiteit inclusiever kunnen maken voor iedereen, studentenwelzijn kunnen verbeteren en de rechten van studenten kunnen waarborgen.

1. Simo Azzarhouni

07. Erasmus Alliance 1. Simo Azzarhouni Picture

(Lijst Erasmus Alliance)

Als huidig en voormalig student binnen ESSB, ESL en ESPHIl, zit ik momenteel in de universiteitsraad. Ik zet mij in voor meer interdisciplinair onderwijs, studentenwelzijn, diversiteit en inclusie en algehele verbetering van de positie van studenten. Dit jaar heb ik met andere leden kunnen bijdragen aan de afschaffing van de tweede camera tijdens proctoring binnen de meeste faculteiten, meer studieplekken kunnen realiseren binnen en buiten de campus, meer aandacht en versimpeling van het onderwijs en tentamens en stressfactoren van studenten proberen weg te nemen. Ik stel mij opnieuw beschikbaar om hier verder aan te werken en de andere problemen die wij binnen de universiteit ervaren op te lossen. Mijn doelen voor het komend jaar:

 • Student centraal en meer invloed: aanstelling student-assessoren binnen het universiteitsbestuur en faculteitsbestuur, zodat de studenten meer invloed krijgen
 • Eigen capaciteiten en kwaliteiten moeten leidend zijn: studenten moeten hun studie kunnen vormgeven zoals zij dat willen: academisch jaar korter maken, meer ruimte voor herkansingen, alle colleges digitaal opnemen en beschikbaar stellen en meer studieplekken
 • Gelijke kansen voor iedereen: alle studenten moeten zich veilig en prettig kunnen voelen binnen de EUR, ongeacht etniciteit, seksualiteit, politieke en religieuze overtuiging of beperkingen. Kansen moeten voor alle studenten gelijk zijn, ook bij het solliciteren voor functies binnen de EUR en verenigingen
 • Deeltijdstudenten moeten dezelfde onderwijskwaliteit krijgen als voltijdstudenten: deeltijdstudenten dienen meer aandacht en begeleiding te krijgen
 • Betere waarborging van de privacy van studenten en afstemming met de studenten: geen tweede camera’s meer en geen surveillance camera’s op de campus
 • Meer rekening houden met de mentale gezondheid van de studenten door stressfactoren en druk weg te nemen: meer studentpsychologen en ruimte tussen tentamens (ook bij meerdere opleidingen)
 • Studenten voorbereiden op een onzekere toekomstige arbeidsmarkt: meer cursussen en studenten in contact brengen met werkgevers voor stages en toekomstige banen

Een sterke universiteitsraad helpt je om beter onderwijs te krijgen, erbij te horen en om je goed voor te bereiden op een mooie toekomst!

2. Cagla Altin

07. Erasmus Alliance 2. Cagla Altin Picture

(Lijst Erasmus Alliance)

Ik wil mij graag voor de studenten inzetten om de mentale gezondheid en educatie te verbeteren. Daarnaast wil ik de werkdruk van studenten verlichten en de inclusiviteit bevorderen van deeltijd en internationale studenten. Dit jaar maakte ik deel uit van de universiteitsraad, gedurende mijn bestuursjaar heb ik mijzelf ingezet voor soortgelijke onderwerpen. Samen hebben wij veel bereikt, maar er is altijd ruimte voor verbetering en verandering. Daarom stel ik mijzelf herkiesbaar voor het jaar 2022-2023. Vorig jaar was mijn statement: ‘denken, doen en doorzetten is durven’, daar is geen woord van achterhaald.

3. Wesley Hennep

(Lijst Erasmus Alliance)

4. Aylin Alici

07. Erasmus Alliance 4. Aylin Alici Picture.jpeg

(Lijst Erasmus Alliance)

Ik ben Aylin Alici en ben een b3-rechtsgeleerdheid student. Ik stel mij verkiesbaar voor de universiteitsraad voor de partij ‘Erasmus Alliance’. De reden dat ik mij verkiesbaar stel is dat ik het belangrijk vind dat studenten van alle faculteiten zich gehoord voelen. Mijn belangrijkste doel is om de stem van studenten te vertegenwoordigen. Ik ben iemand die oplossingen en aanbevelingen aandraagt om de situatie van studenten te verbeteren. Verder wil ik de problemen aanpakken die op centraal niveau liggen. Zo wil ik mij bijvoorbeeld inzetten voor meer transparantie, minder surveillance en gelijke kansen voor alle studenten. Dit wil ik waarmaken door feedback te vragen van de studenten en hiernaar te handelen binnen de raad. Als student ben ik erg actief bezig met wat er allemaal speelt onder studenten. Hierdoor fungeer ik als goede spreekbuis tussen en voor de studenten. Ik hoop dan ook dat ik lid kan worden van de universiteitsraad om er persoonlijk voor te zorgen dat bij elke beslissing het belang van de student centraal staat.

5. Daniel Ja'acov de Gorter

07. Erasmus Alliance 5. Daniël Ja’acov de Gorter Picture

(Lijst Erasmus Alliance)

Generaties lang heeft de universiteit gefungeerd als samenkomst voor jonge en nieuwsgierige mensen om hun inzichten en wereldbeeld te verbreden en met een kritische blik te (leren) kijken naar zichzelf en de maatschappij. Om dit ideaal te verstevigen en als student te kunnen floreren moet het onderwijs daarom ten eerste gestoeld zijn op het bieden van kansen aan het individu om zich te ontwikkelen ongeacht de onderlinge identiteitsverschillen. Hierbij is de ruimte nodig om de individuele vrijheid van meningsuiting te benutten wetend dat juist een dialoog tussen verschillende meningen zorgt voor ontwikkeling en groei. Ten tweede dient de universiteit zijn transparantie te vergroten zodat studenten zich verder betrokken (kunnen) voelen bij wat er reilt en zeilt binnen de universiteit door middel van participatie en betrokkenheid. Alleen samen kan het welzijn en de nieuwsgierigheid om samen te exploreren overeind en verstevigd worden.

6. Sabrien Feiruz Mohammed

07. Erasmus Alliance 6. Sabrien Feiruz Mohammed Picture

(Lijst Erasmus Alliance)

Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij besluiten die gemaakt worden omtrent het onderwijs. Ik ben zelf altijd actief geweest in het geven en ontvangen van feedback als het gaat om beleid en onderwijs. Ik hoop als lid van de universiteitsraad voor meer aandacht te kunnen zorgen omtrent mentale gezondheid, het verbeteren van de begeleiding binnen de universiteit en te zorgen voor meer diversiteit en inclusiviteit. Ook wil ik met de raad graag het hybride onderwijs naar een hoger niveau tillen en het verder ontwikkelen.

7. Jelrik Westra

07. Erasmus Alliance 7. Jelrik Westra Picture

(Lijst Erasmus Alliance)

Naast mijn studie Bestuurskunde ben ik altijd bezig geweest buiten de collegebanken. Met bestuursjaren, met de politiek, maar ook in verschillende functies op de universiteit zelf. Dat is niet altijd even makkelijk om te combineren met een studie. De universiteit moet ruimte maken voor studenten om zichzelf te ontplooien, juist buiten het standaard studieprogramma om. Daar staat Erasmus Alliance voor, en daarom ben ik blij om als lijstduwer deze partij te steunen!

Erin van Gestel

08. Erin van Gestel Picture

(Onafhankelijke kandidaat)

Beste medestudenten,

Ik heb ook nooit gestemd voor de campusraad. Maar dit is waarom vandaag, heel misschien het wel zult doen:)

Mijn vrienden noemen mij de moeder van de groep. Omdat ik luister. En blijkbaar zorg ik ervoor dat mensen zich veilig voelen om te delen wat ze nodig hebben en om te delen wat ze voelen.

Als vrouw begrijp ik dat veiligheid belangrijker is dan wat dan ook. Als student van de ESSB ben ik ook de veiligheid van onze planeet gaan begrijpen.

Als Erasmiaans student weet ik hoe het is om je positief te verliezen in de eindeloze mogelijkheden die de universiteit (en het echte leven) te bieden heeft. En meer dan wat ook weet ik hoe handicaps, persoonlijke omstandigheden en ervaringen die mogelijkheden in de weg kunnen staan.

Mijn prioriteiten als uw vertegenwoordiger zijn dan ook glashelder: uw veiligheid en welzijn en die van onze planeet. Zodat niets uw mogelijkheden in de weg staat.

Je vraagt je misschien af waarom?

Wel, geen groot diep betekenisvol antwoord, anders dan gewoon omdat ik het graag doe. Ik hou ervan om een verandering te maken, het liefst zoals ik het zie:).

Ook heb ik ervaring en ben ik er goed in, goed met mensen en goed met out-of-the-box beleid. Vertrouw me maar. Of stuur mij een e-mail: [email protected]

Liberi Erasmi

09. Liberi Erasmis 0. Logo

Dit jaar is Liberi Erasmi als partij verkiesbaar om in de universiteitsraad te komen. We hebben als groep gemerkt dat de universiteit een bepaalde kant op aan het ontwikkelen is die niet wenselijk is voor iedere student om nog prettig te kunnen voelen. In het maatschappelijke debat is het tegenwoordig steeds moeilijker om niet uitgesloten te worden als je niet denkt volgens de norm die er heerst. Dit maakt het kritisch denken, en het nastreven naar objectiviteit onmogelijk op een kennisinstituut. Daarnaast spreekt de universiteit zich ook steeds vaker uit over maatschappelijke ontwikkelingen waar niet iedere student zich in kan vinden. Dit hoort niet het geval te zijn op een universiteit, de universiteit hoort toegankelijk te zijn voor iedereen.

Onze missie is daarom ook om het kritisch denken weer toegankelijk te maken op een wetenschappelijk kennisinstituut (waar studenten niet hoeven te vrezen voor uitsluiting), en om als universiteit echt inclusief te zijn voor iedereen, ongeacht je persoonlijke kenmerken, politieke voorkeur, geloofsovertuiging of elders. Geen sociale uitsluitingen en cancel culture dus, of symboolpolitiek waar niet iedereen zich in kan vinden.

Tot slot gaat Liberi Erasmi zich ook inzetten om het algemeen belang van studenten beter zichtbaar te maken, meer stemrecht aan studenten te geven, het studentenleven en studentenwelzijn te bevorderen, de individuele vrijheden van studenten te waarborgen, en om een betere bestuurscultuur, waarin studenten een belangrijkere rol in krijgen, te bevorderen.

Het volledige partijprogramma kun je vinden op onze website: https://www.liberierasmi.nl/

1. Nawin Ramcharan

09. Liberi Erasmi 2. Nawin Ramcharan
Nawin Ramcharan. Beeld door: Eigen foto

(Lijst Liberi Erasmi)

Waar kan je me van herkennen?

Ik ben Nawin Ramcharan, 25 jaar, bestuurskunde en sociologie student. Hiervoor bedrijfskunde en elektrotechniek student.

Voorzitter van StudentenvoorOpenOnderwijs, en initiatiefnemer van verschillende demonstraties tijdens lockdowns tegen de verwaarlozing van jongeren door de genomen coronamaatregelen.

Wat heb ik al betekend voor studenten?

Gelobbyd bij/met verschillende organen zoals politieke (jongeren)partijen, ministeries, ngo’s, psychologische-en-medische organisatie, mediakanalen, onderwijsorganen zoals de LSVB, ISO en LAKS, en de kinderombudsman waarmee we de druk hebben opgevoerd om uiteindelijk het hoger onderwijs in februari open te krijgen.

Deze belangrijke stakeholders in mijn netwerkcontactenlijst zullen het niet alleen mogelijk maken dat de gemaakte beloftes namens Liberi Erasmi realiteit worden, maar ook dat de aandacht voor studenten in het algemeen een sterkere positie krijgt binnen de maatschappij.

Reden waarom ik dit jaar deelneem aan de universiteitsraad en wat ik wil veranderen:

De universiteit ontwikkelt een kant op waar niet iedereen zich in kan vinden, denk hierbij bijvoorbeeld aan de wokecultuur of cancelcultuur. De EUR is steeds minder toegankelijk voor iedereen die anders denkt dan de heersende norm. Symboolpolitiek zoals regenboog zebrapaden op de campus, of statements via social media over maatschappelijke thema’s zorgen voor een niet-inclusieve sfeer. Ik wil de Campus graag neutraal, toegankelijk en veilig behouden voor iedereen.

Tegengaan van onrealistisch beleid dat de individuele vrijheden inperkt (zoals een verplichte vegetarische/CO2-neutrale campus).

De beste versie van studenten naar boven halen door beleid te initiëren zodat de onderwijskwaliteit omhoog gaat, een gezonde levensstijl (zoals sport en voeding) toegankelijker wordt en het studentenleven leuker.

2. Wincey Randoe

09. Liberi Erasmi 2. Wincey Randoe Picture

(Lijst Liberi Erasmi)

De afgelopen jaren heb ik op de EUR gemerkt dat het niet vanzelfsprekend is dat je een andere mening hebt. Mijn ervaring tijdens colleges en werkgroepen is dat de focus vrijwel niet ligt op het leren van verschillende theorieën en de belichting van verschillende kanten, maar eerder op het pushen van een richting of ideologie. Zo is het tamelijk lastig om debat te voeren over bijvoorbeeld het coronabeleid, de Europese Unie, het zogenaamde ‘cancel culture’ of bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne. Eenieder zou zich vrij moeten kunnen uitspreken en daarbij zijn of haar mening kunnen delen; de waarheid ligt vaak genuanceerder dan de EUR beweert. Middels deelname aan de Universiteitsraad wil ik bereiken dat geen enkele student het gevoel heeft dat hij of zij niet kan uiten waarvoor hij of zij staat. Ongeacht welke afkomst, welke achtergrond, welk religie of ideologie je aanhangt, op de EUR dient er ruimte te zijn voor iedereen. In de raad zal ik daarom het idee representeren dat het van belang is dat het onderwijs waardevrij is en dat het kritisch denkvermogen van studenten gestimuleerd wordt.

3. Iwany Alberts

09. Liberi Erasmi 3. Iwany Alberts Picture

(Lijst Liberi Erasmi)

Mijn motivatie om deel te nemen aan de universiteitsraad is omdat ik vrijheid erg belangrijk vind en dit graag meer terug wil zien op de universiteit. Ik vind het belangrijk dat studenten de ruimte en middelen hebben om zich kritisch te ontplooien en de ruimte krijgen op de universiteit vrij te zijn in hun doen en denken en om hierbij vrij te zijn om fouten te maken en daarvan te leren en doormiddel van dit zich kritisch leren te ontplooien in plaats van een manier van denken voorgeschoteld te krijgen waarbij al het anderen per definitie als verkeerd bestempeld wordt.

4. Luuk van Tol

09. Liberi Erasmi 4. Luuk van Tol Picture

(Lijst Liberi Erasmi)

Mijn naam is Luuk van Tol en ik studeer de master Criminologie. Sinds ik hier op deze universiteit studeer is mij altijd aangeleerd om met een kritische blik naar alles te kijken . Deze kritische blik heeft de universiteit niet altijd naar zichzelf. Ik heb mezelf aangesloten bij Liberi Erasmi en mijzelf verkiesbaar gesteld voor de Universiteitsraad om hier iets aan te doen.

Als ik verkozen word dan zal ik mijn uiterste best doen voor:

 • Gelijke kansen voor iedereen ongeacht iemands achtergrond, sociaaleconomische status, handicap, of wat dan ook. Iedereen is welkom en iedereen is gelijk.
 • Het stimuleren van zelfontplooiing en een kritische blik. Iedereen hoort de vrijheid te hebben om zichzelf te zijn en te zeggen wat ze denken.
 • Meer aandacht naar het bevorderen van de fysieke- en mentale gezondheid en welzijn van de studenten.
 • Zo veel mogelijk privacy en transparantie van- en toezicht op onze persoonlijke datagegevens
 • Een realistisch covid beleid voor de lange termijn

Zoals ze in Rotterdam zeggen: ‘Geen woorden, maar daden’

Niels Ubak

10. Niels Ubak Picture

(Onafhankelijke kandidaat)

Mijn naam is Niels Ubak, sinds 2019 student aan de Erasmus Universiteit. Ik ben begonnen aan ESL, maar studeer nu ook aan RSM. Ik sta voor meer idealisme in de universiteitsraad. Als ESL- en RSM-student weet ik dat veel van ons – studenten – idealistisch zijn en in de toekomst niet alleen hun boterham willen verdienen, maar ook impact willen maken; een bijdrage willen leveren aan een betere wereld. Daarnaast is er behoefte aan meer pragmatisme waar het gaat om praktische gebreken binnen de Erasmus Universiteit: denk aan “Creating positive societal impact” staat er in grote letters op de gevel. Maar wat betekent dat nou echt? In hoeverre komt dit bijvoorbeeld terug bij het befaamde RSM? Leveren wij de business leaders van de toekomst, of toch meer van hetzelfde? De crises van de afgelopen decennia – klimaat en corona – en de toenemende sociale ongelijkheid in de samenleving vragen om een ander type leiderschap dan wat in de afgelopen decennia de norm is geweest. Dát is waar ik een bijdrage aan wil leveren. Een stem op Niels is een stem voor een kritische blik in de Universiteitsraad. En een stem voor meer idealisme.