Bekijk alle kandidaten

Kandidaten voor de universiteitsraad 2022-2023

Vijfentwintig studenten stellen zich dit jaar kandidaat voor de…

Door het nieuwe lijstenstelsel is het voor kandidaten interessant geworden om zich te verenigen in een lijst. Dan kunnen ze hun campagnebudget samenvoegen, een programma ontwikkelen en taken verdelen. Het belangrijkste voordeel is dat kandidaten die meer dan genoeg stemmen behalen voor een zetel, het overschot aan stemmen mogen doorgeven aan de volgende kandidaat op hun lijst.

Zeven van de in totaal vijfentwintig kandidaten kozen er desondanks voor om individueel campagne te voeren. De overige achttien verkiesbare studenten zijn verbonden aan een van de drie partijen Aeffix, Erasmus Alliance en Liberi Erasmi. Er zijn 24 zetels te vergeven in de Universiteitsraad, twaalf daarvan worden bezet door studenten. Er wordt dit jaar alleen gestemd voor de studentleden, de twaalf medewerkers in de raad worden om het jaar gekozen en blijven dus nog een jaartje zitten.

Politisering

In de Universiteitsraad is de afgelopen tien jaar regelmatig gepleit voor de invoering van een lijstenstelsel. Eerdere pogingen strandden steeds op een gebrek aan draagvlak onder de overige leden. Vooral medewerkers, maar ook enkele studentleden vreesden voor een politisering van de raad, die de positie tegenover het College van Bestuur alleen maar zou verzwakken.

De Universiteitsraad is – anders dan bijvoorbeeld de gemeenteraad – niet de baas over de universiteit en moet daarom vaak slim opereren om invloed uit te oefenen. De raad geeft over het algemeen slechts advies aan het CvB. Over enkele onderwerpen, zoals de hoofdlijnen van de begroting, de strategie en allerlei reglementen, heeft de raad instemmingsrecht.

Alle kandidaten mogen zich met een foto en een korte motivatie presenteren op de website van EM. Bekijk het overzicht.

Voorstanders van het lijstenstelsel wezen steevast naar de extreem lage opkomst bij Universiteitsraadsverkiezingen, die in Rotterdam het laagst van heel Nederland is. De EUR had tegelijkertijd de enige universiteitsraad waar lijsten niet mogelijk waren.

Stemmen kan online vanaf nu tot 24 mei.