De resultaten van dit onderzoek gebruiken we voor journalistieke producties van Erasmus Magazine. Het invullen van de enquête kost een paar minuten. Je antwoorden zijn anoniem en worden uiteraard vertrouwelijk verwerkt. Je kunt er wel voor kiezen om je contactgegevens met ons te delen, zodat we je kunnen benaderen met aanvullende vragen.