Tentamens en deadlines in het weekend en op feestdagen trekken een te grote wissel op het welzijn van studenten, vindt de Universiteitsraad. Daarom wil de medezeggenschapsraad dat het College van Bestuur (CvB) bij de faculteiten aandringt op een verbod. De raad wil daarnaast dat de belangen van studenten worden meegewogen in het plannen van deadlines en tentamens, bijvoorbeeld door studenten mee te laten besluiten over die planningen.

Deadlines met Pasen

Foto Armand Gozé
Armand Gozé Beeld door: Eigen archief

Studentraadslid Armand Gozé nam het initiatief voor dit verzoek. “Ik zit in de taskforce student wellbeing en hoor regelmatig van studenten dat ze een tentamen in het weekend moeten maken of bijvoorbeeld deadlines hadden op eerste en tweede paasdag”, vertelt de IBA-student. “Dat gaat veel te ver. Studenten moeten de kans krijgen om uit te rusten.”

Hoe vaak tentamens en deadlines in weekenden of op feestdagen zijn weet Gozé niet precies, maar het gebeurt op meerdere faculteiten. “Bij het Erasmus MC zijn bijvoorbeeld regelmatig tentamens op vrijdagavond of herkansingen in het weekend. En bij de ESL vinden vaak tentamens plaats in het weekend. Studenten van de ESSB beklaagden zich laatst over deadlines op eerste en tweede paasdag.”

Rustig ademhalen

Gozé denkt dat er een systematisch probleem aan ten grondslag ligt: de prestatiedruk neemt toe. “Studenten worden geacht flexibel te zijn en dat wordt tot het uiterste doorgevoerd. Dat heeft gevolgen voor het welzijn van studenten.”

Hij is kritisch op de aanpak van studentenwelzijn. “Het is goed en nobel dat er allerlei initiatieven zijn om de mentale gezondheid te verbeteren, maar ze doen vaak niets aan structurele oorzaken. Laat studenten rustig ademhalen in het weekend en op feestdagen, dan doe je iets aan een van die onderliggende problemen.”

Het College van Bestuur heeft nog niet gereageerd op de brief van de Universiteitsraad. Eerst wordt uitgezocht hoe vaak tentamens en deadlines in weekenden en op feestdagen voorkomen, laat een woordvoerder weten. Een inhoudelijke reactie komt naar verwachting volgende maand.

Lees 8 reacties