Rijke gezinnen

Maar aan dat soort commerciële diensten hangt een prijskaartje van soms wel honderden euro’s. De inspecteurs vrezen dan ook dat schaduwonderwijs kansenongelijkheid in de hand werkt: studenten uit rijke gezinnen kunnen er immers vaker gebruik van maken dan studenten uit arme gezinnen.

Dat is oneerlijk, vinden Kamerleden Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks). In een motie roepen ze het kabinet op om met de koepels van hogescholen en universiteiten in gesprek te gaan over het terugdringen van schaduwonderwijs. Als studenten op hun instelling “kwalitatief goede begeleiding” ontvangen, zouden ze ook geen gebruik hoeven te maken van dat soort dure bijlessen, redeneren de Kamerleden.

Geen reclame

Met een tweede motie willen Kwint en Westerveld tegengaan dat er binnen universiteiten en hogescholen reclame wordt gemaakt voor private aanbieders van schaduwonderwijs. Ook daar zou de regering afspraken over moeten maken met de instellingen, menen ze.

De Tweede Kamer gaf beide moties groen licht, maar niet unaniem. Onder meer de VVD stemde twee keer tegen.

Winterse dag op de campus_Amber Leijen_vrije opdracht (22)

Lees meer

Een op de vijf studenten geeft geld uit aan bijles

Een op de vijf studenten betaalt voor ‘aanvullend onderwijs’, meldt de inspectie…