Vandaag heeft het Gerechtshof Amsterdam die uitspraak in hoger beroep bevestigd. De rechters stellen dat er vorig jaar onvoldoende aanleiding was om proctoring aan de UvA te verbieden, en nu ook niet: het massaal bezoeken van universiteitsgebouwen voor tentaminering is nog altijd niet mogelijk.

Maar dat kan zomaar anders worden, als de coronacrisis voorbij is: “Indien de noodzaak van online tentaminering komt te vervallen, dan ontstaat wel een geheel ander debat dan thans is gevoerd.”

Studentleden van de Universiteitsraad in Rotterdam overwegen ook een rechtszaak tegen de Erasmus Universiteit vanwege proctoring. Ze zijn daar de afgelopen maanden over in onderhandeling met het College van Bestuur.

proctoring thuistentamen – Pauline Wiersema

Lees meer

Nieuwe commissie moet universiteit uit proctorcrisis halen

Een commissie die in vijf weken proctoring gaat evalueren moet een oplossing bieden voor…