In de praktijk gebeurt dit al jaren, maar het staat nu zwart op wit in een regeling die het kabinet online heeft gezet ter consultatie. Tot 8 juni kan iedereen kritiek leveren op deze conceptregeling.

Omstreden

Lang niet alle universiteiten en hogescholen leggen zulke tentamenboetes op. Bij sommige instellingen zijn studenten automatisch ingeschreven voor de tentamens van de vakken die ze volgen. Het maakt de tentamenboetes (‘bijdragen’) omstreden.

Maar andere instellingen willen graag weten hoeveel studenten er komen opdagen voor het tentamen. Dat is handig voor de planning. Het alternatief voor de boete zou zijn deze studenten geen tentamen mogen doen en studievertraging oplopen. De boete van 20 euro is een compromis met de studentenorganisaties ISO en LSVb. De bijbehorende wet is eind vorig jaar aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer.

Meer kosten

In de regeling staan nog meer kosten genoemd. Een excursie naar Egypte voor de opleiding Egyptologie komt voor rekening van de student, staat ter illustratie in de toelichting. Ook bijvoorbeeld de etenswaren voor een voedingspracticum moeten studenten zelf betalen.

Opleidingen moeten weliswaar een kosteloos alternatief aanbieden als studenten die excursies of practica niet kunnen (of willen) betalen, maar in het geval van zo’n reis naar Egypte is dat misschien niet mogelijk en dan hoeft het ook niet.

Sportdagen

Verder mag een onderwijsinstelling geld vragen voor schrijfworkshops of netwerkworkshops die buiten de opleiding om worden aangeboden. Die horen immers niet bij de opleiding waar de student collegegeld voor betaalt. Dat geldt ook voor pakweg de koffie en thee, de introductiedagen, gastsprekers, sportdagen enzovoorts.

Bepaalde bedragen worden in de regeling beperkt. De instellingen mogen hooguit een ‘kostendekkende’ bijdrage vragen voor toelatingstoetsen, het verstrekken van een ‘verklaring omtrent gedrag’ en sportmedisch advies bij de toelating tot sportopleidingen. Ook voor een vervangend getuigschrift, als het diploma verloren is gegaan, mogen de instellingen niet te veel geld eisen.

Buitenlandse student

Ook buitenlandse studenten worden met de regeling beschermd. Hun diploma moet vooraf worden bekeken: is hun vooropleiding goed genoeg om toegelaten te worden? Daarvoor mogen de instellingen hooguit 100 euro vragen.

De opleidingen mogen overigens geen kosten rekenen voor de toegang tot gebouwen, het volgen van bepaalde vakken enzovoorts. Daarvoor betalen studenten immers collegegeld en geeft de overheid bekostiging.

tentamenzaal-erasmus-universiteit

Lees meer

‘Tentamenboete’ wordt mogelijk legaal

Jarenlang werd het oogluikend toegestaan, maar straks krijgt de ‘tentamenboete’ voor…