De campagne voor de verkiezingen gaat vanaf dinsdag van start. Studenten en medewerkers kunnen tussen 10 mei tot 18 mei stemmen. Studenten kunnen stemmen op alle studentkandidaten, medewerkers alleen op medewerkers van hun eigen faculteit. Omdat bij sommige faculteiten evenveel of minder medewerkers zich kandidaat gesteld hebben dan dat er zetels beschikbaar zijn, hoeven daar geen verkiezingen plaats te vinden. Deze medewerkers worden automatisch verkozen. De uitslag wordt officieel bekendgemaakt op 25 mei.

stemlokaal c-hal tweede kamerverkiezingen 2017 (7)

Bekijk de kandidaten

Kandidaat voor de Universiteitsraad (studenten) 2021-2022

Vijfentwintig studenten doen dit jaar mee aan de verkiezingen voor de Universiteitsraad.…

De Universiteitsraad is het hoogste medezeggenschapsorgaan van de universiteit. De gekozen leden hebben onder andere instemmingsrecht op hoofdlijnen van de universiteitsbegroting, studentenreglementen en advies- en informatierecht op een groot aantal bestuurlijke zaken. Studenten worden gekozen voor een jaar, medewerkers voor een periode van twee jaar.

EM publiceert net als vorig jaar de officiële kandidatenlijst voor de U-raadsverkiezingen. Bekijk de lijst met verkiesbare studenten of medewerkers.

elections verkiezingen unsplash

Bekijk de kandidaten

Kandidaat voor de Universiteitsraad (medewerkers) 2021-2022

Dit jaar hebben twaalf medewerkers zich beschikbaar gesteld als kandidaat voor de…