Reeds verkozen leden

Bij een aantal faculteiten en afdelingen komt het aantal kandidaten precies overeen met het aantal beschikbare zetels. Daardoor zijn deze kandidaten direct verkozen. Bianca Jadoenath (ISS), John van Wel en Sebastiaan Kamp (Professional Services) en Natascha Kraal (Erasmus MC) zaten al in de raad en blijven erin. Emese von Bóné keert na een afwezigheid van twee jaar terug namens de ESL. Nieuw zijn Georgina Carp (RSM), Nikita Schoemaker en Irena Boskovic (beiden ESSB). Daarmee zijn acht van de twaalf zetels al vergeven. De zetel van de ESHCC en ESHPM blijven even vacant: daar waren nul aanmeldingen, daarvoor worden op een later tijdstip nieuwe verkiezingen georganiseerd.

Zoek je de studentkandidaten? Kijk dan hier.

(Kandidaten die alleen een Engelse versie van hun tekst hebben ingeleverd zijn hier in het Engels toegevoegd)

Tim de Mey (ESPhil)

Mey, Tim de – ESPHIL (EM)

Doordat ik reeds eerder aan de slag was in de Universiteitsraad, ben ik een uitgesproken voorstander van de ongedeelde medezeggenschap. De ervaring leert dat de Universiteitsraad in belangwekkende dossiers wel degelijk een verschil kan maken, hetzij door van meet af aan eendrachtig te adviseren, hetzij door de occasionele, doch welhaast onvermijdelijke meningsverschillen tussen de studentengeleding en de personeelsgeleding, te overbruggen.

Mijn hart gaat in de eerste plaats uit naar onderwijs en meer specifiek naar onderwijsinnovatie en kwaliteitszorg, een onderwerp dat hoog op de agenda van de Universiteitsraad staat. Ondersteund door zowel de Community for Learning and Innovation als de Erasmus School of Philosophy, rond ik als docent op dit moment enkele innovatieprojecten af waarin ik mijn cursussen heb mogen doorontwikkelen tot MOOCs, en het co-creatie-platform eBayle heb mogen opzetten. Hoewel ik onverminderd enthousiast ben over de vele mogelijkheden die technologie biedt om ons onderwijs innovatief te optimaliseren, wil ik in de Universiteitsraad extra aandacht vestigen op de gevolgen van de coronacrisis, ondermeer het hoognodige herstel van de balans tussen asynchroon, online leren en synchroon leren op de campus. Ook op het stuk van diversiteit en inclusie, waaraan ik groot belang hecht, noopt de coronacrisis ons tot extra zorgvuldigheid en aanscherping van het beleid.

Daarnaast ben ik van binnenuit vertrouwd met de andere beleidslijnen van de Strategie 2024. Het zou mij een eer en een genoegen zijn om in de Universiteitsraad dat beleid als personeelslid van de Erasmus School of Philosophy kritisch, creatief en probleemoplossend op te mogen volgen.

Max Wagenaar (ESPhil)

Wagenaar, Max – ESPHIL (EM)

Dear ESPhil-colleagues,

Only recently, I left the faculty board after being a member for nearly two-and-a-half years. During this time, I’ve done my best to contribute to our School’s future the best way I could. Together with colleagues, I have been critical about the ESHCC/ESSB/ESPhil-merger plans; I’ve drafted innovative HOKA-investment plans in order to enrich our education programs; I’ve started an ESPhil-run strategic initiative for the EUR (working together with all the other Schools – strengthening our position as an outwardly orientated, and independent interfaculty) and I’ve generally helped out colleagues and students wherever I could.

Now I have always found it meaningful work to be being critically involved in furthering our aims as a School. And over the years I have gotten to know our community (and its interests) rather well. So now I feel the time is right to take the next step and represent our School in the university council as well. As such, I hope to make a meaningful contribution to our university as a whole, while always keeping our interests as a philosophy community at heart.

Very best,

Max

Amar Soebhag (ESE)

Soebhag, Amar – ESE (EM)

Dear Erasmian,

My name is Amar Soebhag, a second-year PhD Candidate at the Erasmus School of Economics. Being born and raised in Rotterdam, the “Make it happen” mentality runs through my veins. Given this mentality, and my enthusiasm, I wish to apply for a staff seat in the University Council.

My main aim is to prepare Erasmus University for the post-pandemic era. First, this includes further hybridization and digitalization of the education. Second, I hope to ensure that we embrace further sustainability integration at our beloved university, so we can transition towards a zero-waste university. Furthermore, sustainability should also have a more prominent role in the curriculum of students. Third, I believe that excellence in education and research stems from talent diversity. Therefore, I wish to promote further diversity policies aiming to create equal opportunities for everyone, and to create an “Erasmian” culture where everyone feels safe and is accepted for who they are.

Lastly, being a PhD Candidate myself, another vocal point is to represent and give a voice to the young Erasmian researcher. Young academics typically face unique problems and obstacles in their career (work pressure, work-life balance, and many more), which may result into stress and deterioration of the mental wellbeing. Erasmus University already offer services to improve wellbeing among researchers, however much more can be done.

Albert Wagelmans (ESE)

Wagelmans, Albert – ESE (EM)

Only when I joined the University Council in June 2020, I really became aware of how important and challenging the work of the council is. The implementation of the Quality Agreements for Higher Education and of our university’s ambitious strategic plan, the cooperation with Erasmus MC and TU Delft, and all sorts of issues connected to the corona crisis, are just a few of the many topics that the UC has been involved in. Working on these topics with other UC member and with EUR policy makers is not just a side job, but rather a task that requires a substantial amount of time and a lot of dedication. Although I already had a lot of managerial experience at EUR, I have learned a lot by joining the UC. I believe that even more than before I will be able to make significant contributions to the UC’s important work, and through this, to building a better university. Moreover, for a well-functioning council, I think that it is important that the UC has enough members that are active in teaching and research. Therefore, I hope to serve as a council member for another two years.

stemlokaal c-hal tweede kamerverkiezingen 2017 (7)

Kijk ook

Kandidaat voor de Universiteitsraad (studenten) 2021-2022

Vijfentwintig studenten doen dit jaar mee aan de verkiezingen voor de Universiteitsraad.…