Van de rest van dat bedrag kunnen instellingen bijvoorbeeld meer studentendecanen en studiebegeleiders inzetten en krijgen 20 duizend jonge onderzoekers contractverlenging.

Risico

In een brief aan de nieuwe Tweede Kamer waarschuwt de Rekenkamer dat de onderwijsinstellingen precies moeten weten wat het doel is van het extra geld en hoe ze de besteding in hun jaarverslag moeten verantwoorden. “Anders is het risico reëel dat achteraf niet meer is vast te stellen wat de resultaten zijn van de financiële injectie.”

Als voorbeeld van wat er mis kan gaan, noemt de Rekenkamer de gebrekkige verantwoording van de 1,2 miljard euro die het ministerie tussen 2015 en 2018 investeerde in beter opgeleide leraren.

Druk overleg

Bij sommige instellingen wordt er al druk overlegd met de medezeggenschap over de inzet van de ‘coronamiljoenen’. Hoeveel geld er beschikbaar komt per instelling is nog niet helemaal duidelijk, zeggen de verenigingen van hogescholen en universiteiten.