Een recordaantal van 327.000 studenten staat dit studiejaar ingeschreven aan de universiteiten, dat is 8 procent meer dan vorig jaar. Vooral de masters groeiden explosief. En ondanks de coronacrisis kwamen er toch veel Europese internationals opdagen.

Er schreven zich bijna 13 procent meer eerstejaars bachelorstudenten in dan vorig jaar. Voor de directe instroom vanuit het vwo lag dat aandeel zelfs nog een procentje hoger. Doordat de centrale examens vorig jaar niet doorgingen, zijn er meer scholieren geslaagd. Velen van hen gingen meteen studeren. Wat bovendien meespeelt is dat veel jongeren in coronatijd afzien van een tussenjaar. Een jaartje backpacken in Australië of werken als au pair in Parijs is nu lang niet zo aantrekkelijk. Aan de Erasmus Universiteit groeide het aantal bachelorstudenten iets minder hard. Er schreven zich dit collegejaar 6338 nieuwe bachelorstudenten in. Dat is 7,8 procent meer dan vorig jaar.

Vooral Europese internationals

Het was ook lang spannend of er in september nog wel internationale studenten naar Nederland zouden komen. In mei vreesde het Nuffic nog op basis van een enquête dat een kwart van de niet-EER-studenten niet zou komen opdagen.

Maar dat blijkt niet het geval. Ondanks de coronamaatregelen steeg het totale aantal internationale studenten aan de universiteiten met 13 procent. Dat is overigens vooral toe te schrijven aan de komst van meer EER-studenten: het aantal studenten van buiten Europa nam voor het eerst sinds jaren iets af, met 4 procent.

Massacollege-IBA-2018-1

Lees meer

‘Magische’ grens van dertigduizend EUR-studenten bijna bereikt

Opnieuw stijgt het aantal studenten aan de EUR fors, blijkt uit de meest recente cijfers.

Nadat de instroom van internationale studenten aan de EUR de afgelopen jaren stabiliseerde, steeg hun aantal dit jaar flink. Zowel in de bachelor als in de master schreef bijna een kwart meer internationale studenten zich in. Daardoor staan er nu in totaal 6293 internationale studenten ingeschreven aan de Erasmus Universiteit, ten opzichte van 5582 vorig jaar (12,7 procent meer).

Opvallend is ook de groei bij de masteropleidingen: landelijk maar liefst 19 procent meer studenten ten opzichte van vorig jaar. Een mogelijke verklaring is de tijdelijke comeback van de ‘zachte knip’: studenten die door de coronacrisis hun bachelordiploma niet op tijd konden behalen, mochten alvast voorwaardelijk aan een master beginnen. In Rotterdam steeg het aantal masterstudenten hard: met bijna een kwart naar 6860 studenten.

Coulant

De disciplines economie, rechten, gedrag & maatschappij en natuur waren de uitschieters: daar steeg de instroom landelijk met zo’n 10 procent. Ook de opleidingen in de sector onderwijs zitten in de lift. Vorig jaar was er krimp, maar nu groeide het aantal inschrijvingen met 6 procent.

Er kwamen dit jaar niet alleen meer eerstejaars studenten bij: er vielen er ook minder uit. Dit kan komen doordat universiteiten coulant zijn omgegaan met hun normen voor het bindend studieadvies, aldus universiteitenvereniging VSNU.

Flinke schep

Al met al is het dus een stuk drukker geworden aan de universiteiten. Maar wie gaat dat betalen? De coronacrisis vraagt veel van het onderwijs en de ondersteuning, meent VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg. “De studentenaantallen groeien al jaren hard en nu is daar door corona weer een flinke schep extra bovenop gekomen.”

De VSNU is in gesprek met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om te zorgen dat de onderwijsfinanciering dit keer sneller meegroeit met de studentenaantallen. Normaal wordt die bekostiging pas twee jaar later aangepast.

Toch lost zo’n eenmalige maatregel de toegenomen drukte op de lange termijn niet op, vreest Duisenberg. De overheid zal structureel meer geld moeten investeren in wetenschap. “Dat is onze boodschap aan het volgende kabinet.”

Groei hogescholen

Met bijna een half miljoen inschrijvingen vestigden ook de hogescholen dit jaar een record. Er kwamen zo’n 125.000 eerstejaars studenten bij: 10 procent meer dan vorig jaar. Vooral opleidingen voor sectoren waar een tekort is aan arbeidskrachten, zoals het onderwijs en de zorg, zijn populair.