Vorig jaar sprak de universiteit haar zorgen uit over de sterke toename van het aantal studenten. De universiteit vroeg zich toen af of er ‘grenzen zitten aan de groei’ en wat de toename betekent voor de werkdruk en de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek. Desondanks steeg het aantal studenten het afgelopen jaar wederom met ruim 4 procent. Waren er in 2015 nog minder dan 24.000 studenten, nu nadert de EUR de magische grens van dertigduizend.

De opleidingen die het hardst groeiden in het afgelopen jaar waren de bachelors Psychologie en Bedrijfskunde. Bij Psychologie steeg het aantal studenten van 1144 naar 1472. Bedrijfskunde zag een toename van het aantal studenten van 2490 naar 2702. Opvallend genoeg kromp daarentegen het aantal inschrijvingen bij de masters van de Rotterdam School of Management met ruim 5 procent, mogelijk veroorzaakt door het annuleren van de master Finance & Investment Advanced.

ESSB en ESHCC groeien als kool

De groei bij Psychologie is de belangrijkste reden voor de forse stijging van het totaal aantal studenten bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Ook bij de faculteit die in zulk zwaar bestuurlijk weer verkeert – de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) – gaat het met de inschrijvingen juist uitstekend. De ESHCC mocht dit jaar ruim 10 procent meer bachelor- en ruim 13 procent masterstudenten verwelkomen dan vorig jaar.

De toename van het aantal studenten kan voor een deel verklaard worden door de groeiende groep internationale studenten. Dat zijn er nu zo’n zesduizend, ruim 6 procent meer dan vorig jaar. De meeste internationale EUR-studenten komen uit Duitsland, Italië, Griekenland, China en Frankrijk.