Philip van Moll crop

Lees meer

Universiteitsraad bepleit corona-coulance voor het bindend studieadvies

De studentgeleding van de Universiteitsraad wil graag in gesprek met de…

Volgens universiteitenvereniging VSNU hebben de universiteiten de studievoortgang de afgelopen tijd nauwkeurig in de gaten gehouden. Omdat die volgens hen nog altijd op peil is, houden ze vast aan het bsa.

Welzijn

Maar omdat het welzijn van de studenten stevig onder druk staat, zeker nu de lockdown met drie weken verlengd wordt, hebben ze net als eerder de hogescholen toch besloten tot een collectieve versoepeling van het bsa.

De afzonderlijke universiteiten maken hun eigen uitwerking van dit besluit binnenkort bekend. De eerstejaars hoeven hoe dan ook minder studiepunten af te ronden om door te kunnen stromen naar het volgende studiejaar.

Overigens blijft het voor universiteiten mogelijk om de bsa-regels verder aan te passen als dat nodig is. Bijvoorbeeld als een opleiding echt niet in staat is om (praktijk)vakken te verzorgen. Studenten zullen hier vóór 1 februari over worden geïnformeerd. En net als altijd kunnen ze uitzonderingen maken voor individuele studenten die in de knel zijn gekomen.

Goed begin

Studentenorganisatie ISO is blij met de coulance “Hiermee laten de universiteiten zien dat dit geen normaal jaar is”, zegt voorzitter Dahran Çoban. Ze is blij dat er gehoor is gegeven aan eerdere oproepen.

Ook de Landelijke Studentenvakbond spreekt van ‘een goed begin’. Voorzitter Lyle Muns ziet het liefst dat het bsa helemaal van tafel gaat, “maar deze verlaging haalt voorlopig in elk geval wat druk van de ketel”.