De geestelijke gezondheid van studenten hield de gemoederen ook lang vóór de coronacrisis al bezig. Studentenorganisaties luidden de noodklok over stress en burn-out. Inmiddels heeft recent landelijk onderzoek aangetoond dat studenten sinds de start van de crisis inderdaad vaker kampen met psychische problemen.

mental_health-elzeline-kooy_mentale gezondheid_stress

Lees meer

Universiteit lanceert online platform met hulplijn voor studentenwelzijn

In deze ‘onzekere tijden’ wil de universiteit hulp bieden aan studenten die problemen…

Somber

Een nieuwe enquête onder 8.300 studenten van de Vrije Universiteit, de Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht en de Universiteit Maastricht lijkt dat te bevestigen. De vier instellingen werken samen onder de naam Caring Universities om de mentale gezondheid van hun studenten in kaart te brengen en om hen online ondersteuning te bieden bij hun klachten.

En dat lijkt, op basis van de eerste resultaten, in coronatijd hard nodig. Van de respondenten geeft 56 procent aan zich slechter te kunnen concentreren, is 52 procent eenzamer en voelt 47 procent zich somberder.

Dierbaren

Ook het aantal studenten met angstklachten is toegenomen ten opzichte van vorig jaar, zien de onderzoekers. Wat opvalt: de angst om zelf besmet te raken met covid-19 is onder studenten gering. Daar is een kleine 10 procent bang voor. Slechts iets meer dan de helft (54 procent) volgt ‘strikt’ de regels om besmetting te voorkomen.

Eerder zijn de respondenten bezorgd over studievertraging (77 procent), dat hun dierbaren besmet raken (58 procent) en over de financiële impact die de crisis op hen heeft (26 procent).

Geen raad

Het Interstedelijk Studenten Overleg vindt de cijfers ‘schokkend’ en pleit voor meer fysiek onderwijs. “Ik ben bang dat de fysieke afstand tot anderen maakt dat studenten zich geen raad weten met psychische klachten”, zegt voorzitter Dahran Çoban. “Het is nu niet mogelijk om een docent of studiebegeleider aan het jasje te trekken.”

Vorig collegejaar zijn er voor studenten allerlei maatregelen genomen om de druk van de ketel te halen, zoals een uitgesteld bindend studieadvies, de mogelijkheid tot een zachte knip en financiële compensatie voor afstudeerders. Als het aan Çoban ligt, gaat dat ook dit jaar gebeuren. “Corona is nog niet weg. Daarom is het noodzakelijk dat we die stap nu weer zetten.”

Turbulent

Toch moeten de conclusies van de enquête voorzichtig worden geïnterpreteerd, stellen de onderzoekers. Zo heeft slechts een klein deel van de in totaal bijna 87 duizend aangeschreven studenten de enquête daadwerkelijk ingevuld. Bovendien kan er bias in hun antwoorden zitten.

Daarnaast kan een deel van de klachten mogelijk worden verklaard door de ’turbulente’ levensfase waarin studenten zich nu eenmaal bevinden: jongvolwassenen maken zich los van hun ouders, gaan relaties aan, vormen een eigen identiteit enzovoorts.

In januari verstuurt Caring Universities een nieuwe vragenlijst.